Sökning: "Interactive Health Care System"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Interactive Health Care System.

 1. 1. UNDERSÖKNING AV ALLAGEHUBS INTERAKTIVA MILJÖ FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK SOM INTERVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sandra Bohlin Siversson; Anna-Karin Rångeby; [2018-05-28]
  Nyckelord :Interactive environment; occupational justice; welfare technology;

  Sammanfattning : Background The welfare system is facing great challenges due to older citizens becoming a larger part of the population and society will experience difficulty in facing these challenges. Welfare technology (WT) has potential in facing these challenges as it may free resources, support persons with needs in performing daily activities and reduce costs. LÄS MER

 2. 2. Lärande inom vården – Ett digitalt frö : En pilotstudie i att designa ett nätbaserat lärverktyg för att effektivisera introduktionsutbildningen för sjuksköterskor inom hematologi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Daniel Älvenstrand; Joakim Horna; [2015]
  Nyckelord :net based education; introductory training; learning; e-learning; learning management system; hematology; health care; nurses; user centered design; interaction design; design theory; usability; human computer interaction; nätbaserad utbildning; introduktionsutbildning; lärande; e-lärande; lärplattform; hematologi; sjukvård; sjuksköterskor; användarcentrerad design; interaktionsdesign; designteori; användbarhet; människa-dator-interaktion;

  Sammanfattning : I dagsläget är introduktionsutbildningen för sjuksköterskorna på kliniken för hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset otillräcklig vilket kan bidra till en äventyrad patientsäkerhet. Kliniken hoppas på att, med hjälp av ett interaktivt nätbaserat lärverktyg, kunna effektivisera sjuksköterskornas interna utbildning, göra deras utbildningsmaterial lättare att lära och motivera dem till fortsatt lärande. LÄS MER

 3. 3. Decentralisation; the road to better Quality of Government? A comparative case study of Multan and Larkana, Pakistan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aiysha Kanval Varraich; [2012-01-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates whether an institutional reform such as decentralisation results in improved quality of government (better service delivery and less corruption) to the final users –the citizens and at what expense?In the context of developing states, evidence suggests that decentralisation not only results in aggravating both regional disparities and the capture of local government by local elites.An apt case study is that of Pakistan, where both conditions are present; decentralisation of government took place and the presence of local elites capturing local governments within the smaller cities of the provinces. LÄS MER

 4. 4. The PACT Analysis Framework. A case study of 1177.se

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Joakim Reinius; [2011]
  Nyckelord :1177.se; Interactive Health Care System; Interactive Design; PACT Analysis;

  Sammanfattning : In 2010 the new Swedish national system for health care 1177.se was launched in order for users to have one place where to find health care related information. The primary stakeholders of this system, which is online based, are the counties and regions of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Från förnekande till integration. En kvalitativ studie av kvinnors förhållningssätt inför audiologisk rehabilitering.

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Torborg Arvidsson; [2009-02-10]
  Nyckelord :Förvärvad hörselskada; audiologi; audiologisk rehabilitering; kvinnor; fenomenografi; lärande; Aquired hearing loss; audiological rehabilitation; audiology; women; phenomenography; learning;

  Sammanfattning : Adjustment to acquired hearing loss can be understood as a process of learning and change where the point of departure is the subjective apppraisal of a person’s hearing loss in a social and cultural context. The aim of the study was to describe women’s thoughts, emotions and actions prior to audiological rehabilitation, since these are considered important for the ongoing process of adjustment and for the planning of rehabilitation. LÄS MER