Sökning: "Interaktionsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 438 uppsatser innehållade ordet Interaktionsdesign.

 1. 1. User Interface Design for Quality Control : Development of a user interface for quality control of industrial manufactured parts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Petter Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; graphical user interface; digital prototypes; quality control; automotive industry; sus-evaluation;

  Sammanfattning : The expected quality on manufactured components in the automotive industry is high, often with an accuracy of tenths of a millimeter. The conventional methods used to ensure the manufactured components are very accurate, but they are both time consuming and insufficient and only a small part of the produced series are analyzed today. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av Game User Experience Satisfaction i VR och på skärm

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yad Emin; [2020]
  Nyckelord :Human Computer Interaction; VR; Virtual reality; VR vs. monitor; Game User Experience Satisfaction Scale; GUESS; Design; Usability testing; Human-Centered Design; User-centered design; User Interface; User Experience; Människa-datorinteraktion; interaktionsdesign; VR; Virtual reality; VR kontra skärm; Game User Experience Satisfaction Scale; GUESS; Design; Användbarhetstestning; Human-Centered Design; User-centered design; användargränssnitt; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats var att undersöka skillnaden i Game User Experience Satisfaction (GUESS) vid användning av SimProv, både i VR (Oculus Rift) och på skärm. SimProv är en spelliknande klassrumssimulation. Studien avsåg även finna potentiella problem som användaren kunde stöta på under testsessionen. LÄS MER

 3. 3. Metafordriven konceptdesign för drönare i räddningsinsatser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :konceptuella metaforer; svärmar; lag; flockar; blending theory;

  Sammanfattning : Drönare blir alltmer etablerat i samhället, och används idag av både privatpersoner och företag. Detta beror till stor del på de fördelar som drönare ger oss människor samt att de kan appliceras inom ett flertal användningsområden; allt från fotografering till räddningsuppdrag. LÄS MER

 4. 4. Skjut, Vrid, Lyssna : En studie om affordans och agens vid arbete med skjut- respektive vridreglage i en mjukvaruequalizer

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Adam Hessle; [2020]
  Nyckelord :Agency; Agens; Affordance; Affordans; Design; Equalizer; Fader; Gränssnitt; Interaktionsdesign; Interface; Knobs; Lyssning; Reglage; Skjut; Vrid;

  Sammanfattning : Studien ligger inom ämnesområdet Audiovisuella studier och bygger på en undersökning av vrid- och skjutreglage i en mjukvaru-equalizer. Syftet med studien är att utforska användarens upplevelse och vad reglagen erbjuder användaren i form av affordance och agency. LÄS MER

 5. 5. Panta med Swish! Hur bör ett gränssnitt omformas för att effektivisera dess digitala utbetalningsmetod?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Marcus Jessen; [2020]
  Nyckelord :pantamera; pant; pantamera express; gränssnitt; interface; ux; arvola; design; grafisk profil; interaktionsdesign; människocentrerad design; human centred design; grafisk design och kommunikation; pekskärmsgränssnitt;

  Sammanfattning : Studien Panta med Swish! undersöker på vilket sätt pekskärmsgränssnittet för så kallade Pantamera Express-automater och i synnerhet dess digitala utbetalningsmetod kan göras mer effektivt. Baserat på användarintervjuer och analyser av det befintliga gränssnittet utvecklades först en pappersprototyp. LÄS MER