Sökning: "Interaktionsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade ordet Interaktionsdesign.

 1. 1. Food Order Web Application Using React

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Manaf Dawud Nantor; [2023]
  Nyckelord :JavaScript; React; Human-Computer Interaction; HTML; JavaScript; React; Människan-datorinteraktion; HTML;

  Sammanfattning : Människan-datorinteraktion (HCI) är ett studieområde som fokuserar på design av datorteknik, särskilt interaktionen mellan människor (användarna) och datorer. Detta projekt beskriver utveckling av en webbapplikation (React) för kunder att göra sina onlineköp. LÄS MER

 2. 2. CET Viewer : Visualisering och interaktion med 3D-miljöer på multi-touch skärm

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Niskala; [2023]
  Nyckelord :3D; multi-touch; interaction design; OpenGL; 3D; multi-touch; interaktionsdesign; OpenGL;

  Sammanfattning : Detta arbete har utforskat möjligheterna att exportera en ritning gjord i programvaran CET Designer och importera den i en iPad-applikation där man kan interagera med modellen i 3D med hjälp av enhetens multi-touchgränssnitt. Exporten gjordes till formaten obj och mtl med hjälp av CET Designers egna programmeringsspråk, CM. LÄS MER

 3. 3. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 4. 4. Designförslag för visualisering av informationskarta : med hjälp av informationsvisualisering och gestaltprinciperna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Ulrichs; [2022]
  Nyckelord :Informationsvisualisering; Enterprisearkitektur; Gestaltteori; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Detta arbete genomförs i samarbete med Region Östergötland i syfte att utveckla ett designförslag för regionens informationskarta. Arbetet ämnar för det första undersöka vilka behov anställda med beslutsfattarroller inom Region Östergötland har i termer av tillgång till information. LÄS MER

 5. 5. Människa-dator interaktion under färd : en mixad studie hur designval påverkar förares interaktionstid

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Jalmskog; Johannes Tholsgård; [2022]
  Nyckelord :Infotainment system; User interface; HMI; HCI; Interaction design; nderhållningssystem; Användargränssnitt; HMI; HCI; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Vi har undersökt hur grafisk formgivning och design kan påverka den interaktionstid som krävs av förare, när de framför en bil utrustad med ett underhållningssystem samtidigt som de ska justera ett antal funktioner. Denna teknik är något som vuxit fram inom fordonsbranschen som en del av den pågående globala digitalisering vi ser. LÄS MER