Sökning: "Interaktionsdesign"

Visar resultat 11 - 15 av 415 uppsatser innehållade ordet Interaktionsdesign.

 1. 11. Det Personliga museet : Känslomässigt engagemang genom interaktion i museer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Isabelle Viidas; Johan Nauclér Löfving; [2019]
  Nyckelord :interaction design; cultural heritage; exhibition; affect; interactive experience; interaktionsdesign; kulturarv; utställning; affekt; interaktiv upplevelse;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker hur interaktiv teknologi kan användas för att förmedla kulturarv genom att förstärka en utställning i ett museikontext. Med samhällets växande digitalisering kommer en möjlighet för museer att erbjuda nya upplevelser med mervärde utöver fakta och bilder. LÄS MER

 2. 12. Exploring ways to convey medical information during digital triage : A combined user research and machine learning approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Linn Ansved; Karin Eklann; [2019]
  Nyckelord :machine learning; user research; user experience; triage; auto triage; healthcare digitalization; personal health record; patient accessible electronic health record; patient reported outcome; medical information; visualization; design; prototypes; mediated communication; maskininlärning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this project was to investigate what information is critical to convey to nurses when performing digital triage. In addition, the project aimed to investigate how such information could be visualized. LÄS MER

 3. 13. Designat för äldre : En utredning av interaktionsdesign för en äldre målgrupp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Hilmersson; [2019]
  Nyckelord :interface design; elderly; home care; usability tests;

  Sammanfattning : In order to compile a comprehensive representation of the available guidelines regarding interface design for an elderly audience, the available literature was scoured. A prototype interface was then produced based on the guidelines produced from this in combination with previously established needs among elderly that are subject to home care. LÄS MER

 4. 14. Låt oss diskutera näthat! : Hur en interaktiv produkt kan engagera unga gällande näthat på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Online hate speech; Social media; Counter-strategies; Interaction design; Serious games; Näthat; Sociala medier; Motstrategier; Interaktionsdesign; Serious games;

  Sammanfattning : Det finns många fördelar med sociala medier men likväl flera baksidor. Baksidorna inom denna kontext inkluderar kränkningar, trakasserier och hot. Näthat som begrepp är dessutom svårdefinierat, vilket gör ämnet än mer relevant att diskutera. LÄS MER

 5. 15. Mapping detected periodic dance movements to control tempo in the music playback of Electronic Dance Music

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Lilian Jap; [2019]
  Nyckelord :Interactive dance; IMU; real-time; sonic interaction design; periodicity; user-study; Max MSP; yin; musical gestures; user experience;

  Sammanfattning : Engaging in the music set of one’s favorite artist or DJ is oftentimes leading to the result of a powerful and euphoric felt experience, a sensation partly also induced from dancing in beat to the music. In an attempt to simulate a similar dance experience, this user-study examines when a user is let to dance in rhythm to a music playback and in addition, in control of a music playback tempo through the generated dance movements. LÄS MER