Sökning: "Interaktionsdesign"

Visar resultat 6 - 10 av 415 uppsatser innehållade ordet Interaktionsdesign.

 1. 6. Interaktion med en digital tjänst : En kvalitativ studie om hur god interaktion för en samhällstjänst kan utformas för medborgare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marcus Ahlstrand; [2019]
  Nyckelord :interaktionsdesign;

  Sammanfattning : I det moderna samhället är vår interaktion med tjänster konstant och erbjuder möjligheter för en rikare vardag. Ett exempel är att statliga myndigheter tillhandahåller sina tjänster digitalt för att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare. LÄS MER

 2. 7. Förbättringsarbete för användbarhet i en webbshop : Förbättrad användbarhet genom ökad effektivitet samt tillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Katarina Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; UX; User Experience; förändringsanalys; webbshop; design; VVS; metod; användarcentrerad design; användarvänlighet; användbarhet;

  Sammanfattning : Alla verksamheter har förbättringsmöjligheter och dessa behöver analyseras för att nå en förbättring. VVSteknik har idag en webbshop där de vill hitta dessa förbättringsmöjligheter och göra den mer användarvänlig och effektiv. LÄS MER

 3. 8. Utvärdering av användbarhet i designen för en liverapporteringsapplikation för amatörfotboll : En användbarhetsutvärdering av en prototyp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daniel Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :användbarhet; utvärdering; mobilapplikation; design; prototyp; interaktionsdesign; Android;

  Sammanfattning : Under sommaren 2018 framförde en fotbollsförening ett intresse av att skaffa en mobilapplikation som de kunde använda internt. Befintliga mobilapplikationer som redan finns för fotbollsföreningar idag granskades. Det visade att det redan finns bra mobilapplikationer för att förvalta den interna kommunikationen i fotbollsföreningar. LÄS MER

 4. 9. Utmaningen att designa en pedagogisk mobilapplikation : Ett designförslag till en mobilapplikation för installation av inomhuspositionering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :inomhuspositionering; senion; interaktionsdesign; instruktionsdesign; informationsdesign; installationsapplikation;

  Sammanfattning : Senion AB gör idag installationer av inomhuspositionering över hela världen och idag utförs de allra flesta installationerna av personal som flyger dit. På lång sikt är det nödvändigt att kunden kan göra installationer eller i alla fall mindre justeringar utan att personal behöver skickas dit. LÄS MER

 5. 10. Inventariesystem för minskat matsvinn i hushåll : En teknisk designstudie med teoretisk grund i beteendevetenskap

  Kandidat-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Jacob Möller; Hugo Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Food Inventory System; Matsvinn; Digital beteendeförändring;

  Sammanfattning : Klimatförändringen är en viktigt fråga som kräver insatser inom flera sektorer för att hållbara nivåer på växthusutsläppen ska kunna nås. En av dessa sektorer är livsmedelsindustrin där konsumtionen av livsmedel för en genomsnittlig svensk konsument utgör ca 25 % av de totala utsläppen. LÄS MER