Sökning: "Interaktionsfrekvens"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Interaktionsfrekvens.

 1. 1. ”Hör jag inget så förväntar jag mig att allt är som det ska”: en studie om distansledarskapets utmaningar gällande att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön : En kvalitativ studie hos Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Petra Grönoset; Emma Hampgård; [2019]
  Nyckelord :Distance leadership; psychosocial presence; psychosocial illness; psychosocial work environment; communication; Distansledarskap; psykosocial närvaro; psykosocial ohälsa; psykosocial arbetsmiljö; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen för distansledarskapets utmaningar med att förebygga och hantera psykosocial ohälsa vid Trafikverket. För att uppnå syftet har ett kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod där intervjuer skett med både chefer och medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Hämmar offentlig sektor den ekonomiska tillväxttakten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Ekeblom; [2005]
  Nyckelord :Offentlig sektor; Privat sektor; Tillväxt; Interaktionsfrekvens; Inkomstgaranti; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Frågeställningen som denna uppsats är avsedd att besvara är ifall offentlig sektor är tillväxthämmande för en stat, samt om en inkomstgaranti för individerna i en stat är tillväxthämmande. Denna frågeställning besvaras genom konstruerandet av en tillväxtmodell. LÄS MER