Sökning: "Interaktionsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Interaktionsmodell.

 1. 1. JoyTilt : Beyond GUI App Design for Embodied Experience of Controlling a Robot Vacuum Cleaner

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jura Miniotaité; [2021]
  Nyckelord :Domestic robots; Embodied Design; Gestures.;

  Sammanfattning : Domestic IoT appliances like smart speakers, smart locks and robot vacuum cleaners are usually connected through smartphone apps to provide additional functionality and remote control. Although smartphones have many different sensors and actuators, these apps provide a primarily graphical user interface with these appliances. LÄS MER

 2. 2. Perceived physical presence in Mixed reality embodiment vs Augmented reality robot interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kasper Karlgren; [2019]
  Nyckelord :Embodiment; Virtual agent; Robot interaction; Social presence;

  Sammanfattning : This thesis presents a novel interaction model using mixed reality simulating a robot human interaction; a clay embodiment is overlaid with animated facial features using mobile augmented reality. One of the challenges when building a social agent, whether it is for education or solely social interaction, is to achieve social presence. LÄS MER

 3. 3. Modelljämförelse för prediktioner av nettomigration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Christina Anzén Ekman; Emilsson Sara; [2019]
  Nyckelord :Nettomigration Gravitationsmodell AR 1 ; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Migration är ett högaktuellt ämne i såväl samhällsdebatten som i den akademiska världen. Svårigheten att göra säkra prediktioner ökar osäkerheten i samhällsinstitutioners beslutsunderlag och påverkar därmed allt från politiska beslut till investeringar. LÄS MER

 4. 4. Hierarchical Dynamic Games for Human-Robot Interaction with Applications to Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Elis Stefansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The deployment of autonomous vehicles has become an active area of research due to its potential solution as a more efficient and intelligent transportation system. While early research focused on isolated systems, autonomous vehicles integrated on public roads have lately received substantial attention. LÄS MER

 5. 5. Par- och lagarbetets positiva effekt på andraspråkselevers känsla av trygghet i skolämnet idrott och hälsa : En studie om vad som enligt andraspråkselever utmärker trygg respektive otrygg undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emil Pettersson; Hanna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie som handlar om andraspråkselevers känsla av trygghet respektive otrygghet i skolämnet idrott och hälsa. Tidigare forskning som har gjorts inom fältet visar att andraspråkselever har svårt att nå upp till de mål som hör ämnet till (Skolverket, 2016). LÄS MER