Sökning: "Interaktiv fiktion"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Interaktiv fiktion.

 1. 1. Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Hedström; [2019]
  Nyckelord :sequence breaking; games; narrative; game narrative; interactive fiction; sekvensbryt; spel; narrativ; spelnarrativ; interaktiv fiktion;

  Sammanfattning : Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. LÄS MER

 2. 2. Äventyrsgenrens funktioner från fiktionsprosa till interaktiv fiktion : En intermedial jämförelse mellan fyra verk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Simon Olsson; [2016]
  Nyckelord :The Secret of Monkey Island; 80 Days; forking; ergodic; John G. Cawelti; Vladimir Propp; formula; dramatis personae; adventure; Swedish; Interactive Fiction; comparison; Svenska; Interaktiv fiktion; Vladimir Propp; John G. Cawelti; Formler; Karaktärsfunktioner; Äventyr; Spel; Skattkammarön; Jorden runt på åttio dagar; jämförelse; förgrening; ergodisk; The Secret of Monkey Island; 80 Days;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to apply the adventure formulas laid out by John G. Cawelti and the dramatis personae written by Vladimir Propp to the traditional adventure books Le Tour du monde en quatre-vingts jour (1874) and Treasure Island (1883) and the interactive fictions The Secret of Monkey Island (1990) and 80 Days (2014), both in the adventure genre. LÄS MER

 3. 3. Programmering av virtuell maskin för interaktiv fiktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Eknander; [2015]
  Nyckelord :Virtuell maskin; JavaScript; Interaktiv Fiktion; Domänspecifika språk;

  Sammanfattning : Interaktiv fiktion har funnit sedan 1970-talet och har sedan dess utvecklats till bland annat högpresterande spel. I och med den ökade populariteten bland dessa spel och fiktioner kommer detta arbete undersöka om det är möjligt att skapa en plattformsoberoende applikation via en virtuell maskin i JavaScript och på så sätt minska mängden programkod och svarstider utan att interaktiviteten förloras. LÄS MER

 4. 4. Berättelsens labyrinter : Interaktiv fiktion och dess narrativa aspekter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Jakob Nilsson; [2011]
  Nyckelord :computer games; interactive fiction; digital environment; simulated world; narrative;

  Sammanfattning : This essay examines the narrative aspect of interactive fiction. The study uses Janet H. Murrays analysis of the digital environment and the properties of it as procedural, participatory, spatial and encyclopedic. LÄS MER

 5. 5. Interaktiv 3d-grafik : utveckling av en 3d-applikation för Internet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Jonasson; Ola Elmvik; [2002]
  Nyckelord :Datorteknik; 3d-grafik; Director 8.5; Lingo; interaktiv; w3d; Datorteknik;

  Sammanfattning : Interaktiv 3d-grafik är ett område som i dagsläget genomgår stora förändringar med ständigt ökad efterfrågan. Tack vare förbättrad mjuk- och hårdvara går det idag att åstadkomma saker som bara för ett par år sedan var fiktion. LÄS MER