Sökning: "Interaktiva kartor"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Interaktiva kartor.

 1. 1. Historical Maps : En interaktiv upplevelse av historia genom kartor

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Susanne Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Webbapplikation; Interaktiva kartor; HTML; CSS; React; Leaflet; Materials UI; Wikipedia API;

  Sammanfattning : This report deals with the development of the historical maps web application for a company that works to preserve the cultural heritage of old maps. The goal of the project has been to create a proof of concept for a web application that allows the user to view and interact with historical maps. LÄS MER

 2. 2. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 3. 3. Interaktiv kartapplikation : Med OpenLayers 4

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Orm Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Webbutveckling; JavaScript; OpenLayers; Designmönster;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar projektarbetet som utförts för att skapa en interaktiv kart-applikation hos företaget eMaintenance365. De är ett uppstartsföretag som arbetar med att hjälpa kunder inom främst tåg- och järnvägsindustrin med att förbättra sitt underhållsarbete. LÄS MER

 4. 4. Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys för beslutsfattande inom operativ krishantering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Sofia Persson; [2015]
  Nyckelord :Krishantering; GIS; Risk- och sårbarhetsanalys; Visualisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the past decades, Geographic Information Systems (GIS) have been developed as a tool for managing spatial data. Under the right conditions, GIS can be a useful tool in the field of crisis management where private and public actors need to manage extensive flows of information. LÄS MER

 5. 5. Designing a generic user interface for distribution of open geodata : based on FME server technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Magdalena Nyberg; [2015]
  Nyckelord :geographic information systems; generic user interface; geodata download; FME Server; geodata distribution service; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are currently numerous web services that provide the user with the opportunity to download geodata. These services are often different regarding what type of data they provide and the way they distribute the data. Another aspect that differs between these services is if the download of geodata is free of charge (open) or subject to a fee. LÄS MER