Sökning: "Intercultural Competences"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Intercultural Competences.

 1. 1. Läroboken, en portal till andra kulturer : En studie om de kulturella dimensioner i läroboken Ruidianyu 瑞典语

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Loke Sandvall; [2023]
  Nyckelord :Textbook analysis; Intercultural communicative competences; ICC; Risager; Yang Chi.; Läroboksanalys; Intercultural communicative competences; ICC; Risager; Yang Chi.;

  Sammanfattning : Att studera ett främmande språk är en stor och mångfacetterad uppgift. Allt från grammatiska förklaringar, uttalsövningar och läs- och hörförståelse ingår. En aspekt som dock inte får glömmas bort är den kulturella aspekten. LÄS MER

 2. 2. Le vocabulaire dans l’enseignement FLE en Suède : L’introduction aux mots par une culture en partage

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Adrien Siberchicot; [2022]
  Nyckelord :FLE; lexicon; vocabulary learning; culture; introducing new words; FLE; lexique; enseignement du vocabulaire; culture; introduction aux mots.;

  Sammanfattning : Vocabulary learning is a fundamental aspect in second language acquisition, yet it produces difficulties due to the use of translation as its most common means. An interesting thesis in this field is the connection between words and culture. LÄS MER

 3. 3. Investigating the awareness of Decolonial perspectives among undergraduate Sport Science students in the Netherlands

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Jakob Kunert; Janis Skvarnavics; [2021]
  Nyckelord :Decolonial perspectives; colonialism; decolonization of higher Education; Sport studies; Critical thinking; Intercultural competences;

  Sammanfattning : In the world of research, the decolonial perspective is not a field to study but a way of thinking and to exist in the world. This perspective sees the current form of "research" as something linked to European imperialism and colonialism in history that, until this day, still overshadows other ways of knowing and creating information (Liebel, 2017). LÄS MER

 4. 4. Vikten av chefens kompetens - “Vad väger tyngst? ”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jasmina Ticic; Lars Gustafsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Competence; Management and Workplace announcements;

  Sammanfattning : The aim of the paper is to identify which competencies are asked for in workplace announcements for managers in a specific region. To achieve the purpose the authors of this paper have chosen three research questions. 1. Which competencies are written as important in the workplace announcements? 2. LÄS MER

 5. 5. Att göra det annorlunda normalt i förskolan : En vetenskaplig essä om att förstå och stödja tvåspråkiga barn i deras språkutveckling och kommunikation utifrån en interkulturell pedagogisk kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Subarna Rahman; [2020]
  Nyckelord :preschool; bilingual; intercultural pedagogical competence; language; communication; sociocultural perspective; mother tongue support and the curriculum 2018 ; förskola; tvåspråkighet; interkulturell pedagogisk kompetens; språk; kommunikation; sociokulturellt perspektiv; modersmålsstöd och läroplan 2018 ;

  Sammanfattning : This is a scientific essay that has been written with the aim to reflect and analyze difficulties of bilingual children to communicate, being seen in a group and to focus during a traditional learning in language development within preschool. I have also reflected on my experiences and competences in intercultural pedagogy to support bilingual children in a changing society and in a globalized world. LÄS MER