Sökning: "Intercultural"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade ordet Intercultural.

 1. 1. Intercultural communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hiba Al Abdallah; [2021-02-03]
  Nyckelord :arabiska; SIK; intercultural communication; healthcare; Arabic; organizational culture; macroculture; microculture; Cultural Gap; Delivering Health Care;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare. The study has both a qualitative and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 2. 2. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell kompetens i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gentiana Qira; Marwa Shaba; [2021]
  Nyckelord :Interkulturell kompetens; interkulturell historieundervisning; mångkulturellt klassrum; interkulturell;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Language is the Key to All Learning : A Study in the Preschools' and Kindergartens' Work for Future Inclusion in Socioeconomic Vulnerable Areas

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Juan Soto; Magnus Fransson; [2021]
  Nyckelord :Child’s Language Development at Preschool and Kindergarten; Socioeconomic Vulnerability Areas; Inclusion; Exclusion; Cooperation with Guardians; Barns språkutveckling vid förskolan; socioekonomiskt utsatta områden; inkludering; uteslutning; samarbete med vårdnadshavare;

  Sammanfattning : This study is focusing on the importance of the development of children’s language skills in preschools and kindergartens for successful implementation of children’s capabilities in future life. This is particularly vital for children growing up in socioeconomic vulnerable areas. LÄS MER