Sökning: "Interdepartmental Cooperation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Interdepartmental Cooperation.

  1. 1. How to Increase Handover Accuracy of Marketing Generated Leads : A Case Study of the Leads Handover in a Multinational B2B Cooperation

    Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

    Författare :Olivia Persson Hedin; Malena Sihvonen; [2016]
    Nyckelord :Marketing Generated Leads; Lead Handover; Marketing-Sales Interface; Marketing and Sales Alignment; Information Handover; Interdepartmental Cooperation; Information Handover; Business-to-Business; kundleads från marknadsföringsaktiviteter; överlämning av kundleads; samarbete mellan marknadsföring och sälj; informationsöverlämning; business-to-business;

    Sammanfattning : På grund av marknadsförings växande roll i kundinteraktion, befinner sig marknadsavdelningar allt mer i besittning av nya typer av kundinformation och sådan information som traditionellt har genererats och förvaltats av försäljningsavdelningar. Genom att tillhandahålla försäljningsavdelningen med högkvalitativa kundleads och samarbeta i att avancera dessa till faktiska affärer, kan marknadsföring använda sin nya roll i kundinteraktionen och därmed stödja försäljningstillväxten. LÄS MER