Sökning: "Interkulturell vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Interkulturell vägledning.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledning av nyanlända i vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Faris Mahmud Jimie; Freddy Åström; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; nyanlända; vuxenutbildning; holistiskt synsätt; interkulturell vägledning; utrikesfödda;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att öka förståelsen för hur studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning av nyanlända i vuxenutbildning. Studien har följt ett kvalitativt tillvägagångssätt, med intervju som metod. Intervjun genomfördes med fem verksamma studie-och yrkesvägledare som arbetar i närkontakt med nyanlända. LÄS MER

 2. 2. Säkerställs kvalitetsarbetet i förskolan? : En vetenskaplig essä om kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ipek Erbayraktar Chamsine; [2020]
  Nyckelord :Education Leadership; Systematic Quality Work in Preschool; Kvalitetsarbete; pedagogiskt ledarskap; normkritik;

  Sammanfattning : The scientific essay begins with a figuration that will make the needs and guidance visible for the educator. This essay aims to investigate the educators work considering the quality process and where the systematic work take place, In relation to the guidance given by the preschool teacher and the principal of the preschool. LÄS MER

 3. 3. Interkulturell studie- och yrkesvägledning - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser i kulturmöten med Sfi-elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Alfredsson; Maryam Zare; [2020]
  Nyckelord :Sfi-elev; studie- och yrkesvägledare; Kulturmöte; Interkulturell; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av extrema händelser i världen sker det en allt större migration både i Sverige och i andra länder. Att få människor att integrera sig i samhällets utbildning- och arbetsmarknad och i det sociala livet är aktuella diskussioner i politiska, såväl som i sociala och ekonomiska sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Livet kan bara förstås bakåt men måste levas framåt : En undersökning om interkulturell vägledning med fokus på migrationsberättelser - ur vägledarnas synvinkel

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marielle Erdin Persson; [2019]
  Nyckelord :Interkulturell vägledning; kartläggning; vägledning; migration; vägledningsmodeller;

  Sammanfattning : Uppsatsarbetet syftar till en förförståelse för hur studie- och yrkesvägledare arbetar och reflektera kring vägledningssamtal med elever i migration. Ett annat syfte är att lyfta fram elevernas migraionsberättelser som en del i vägledningssamtalet.  .. LÄS MER

 5. 5. Börja om från början : En intervjustudie om vägledning på SFI med fokus på vägledarens färdigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sanna Wallin; [2016]
  Nyckelord :Interkulturell vägledning; Studievägar; Information;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva vägledning på SFI i en kommun och vilka färdigheter som krävs för arbetet ur vägledarperspektiv. Sex utbildade studie- och yrkesvägledare verksamma inom SFI-skolor samt kommunens antagningsenhet har intervjuats. Arbetets ansats är kvalitativ och intervjuerna har varit semistrukturerade. LÄS MER