Sökning: "Intermodal freight transport"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Intermodal freight transport.

 1. 1. How can Internet of Things (IoT) enable more time-efficient documentation handling within intermodal freight transits? Examples from a Swedish road-rail intermodal terminal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linn Bergstrand; [2020-06-24]
  Nyckelord :Intermodal freight transport; intermodal freight transit; Internet of Things IoT ; Internet of Logistics IoL ;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. The effects of emerging technologies in rail yards and intermodal terminals

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Branko Mitrovic; [2019]
  Nyckelord :Intermodal Transports; Rail Freight; Emerging Technologies; Automation; Digitalization; Marshalling yard; Intelligent Video Gate.;

  Sammanfattning : This paper analyzes the effects of emerging technologies in intermodal terminals and marshallingyards, based on “Intelligent Video Gate” project within the H2020 – Shift2Rail initiative. Projectaim is to initiate the next logical step to a higher level of automation in terminals and to reduce thelead-time needed for the identification/verification process of freight trains. LÄS MER

 3. 3. Intermodala godstransporter i Sverige : En kunskapsöversikt av hinder och tekniska lösningar

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Cornelia Stanislawska; [2019]
  Nyckelord :Intermodality; intermodal barriers; technical solutions; freight transport; Intermodalitet; intermodala hinder; tekniska lösningar; godstransport.;

  Sammanfattning : In 2018, the Swedish Government developed a new freight transport strategy. The strategyemphasizes that climate-friendly modes of transportation should be used to a greater extentfor freight transport. Intermodal transport, where unit-ready goods are transported with acombination of transportation modes, has been proposed as one of the solutions. LÄS MER

 4. 4. Transport av styckegods på järnväg: en utredande studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Linnea Häggblom; Mikael Norman; [2017]
  Nyckelord :Intermodal terminal; dry port; break-bulk cargo; rational choice theory; benchmark; Intermodal kombiterminal; torrhamn; styckegods; rationella val teori; benchmark;

  Sammanfattning : In today´s society large quantities of goods are shipped both domestic in Sweden as well as across borders. The increasing flow of goods require higher demands on the capacity of the infrastructure and at the same time think and act for a sustainable environment. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för en ökad andel intermodalatransporter : – En studie på Jönköpings län

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Landelius; Axel Olsson; [2017]
  Nyckelord :Intermodala transporter; Miljöpåverkan; Break-even.;

  Sammanfattning : Bakgrund: - År 2012 stod lastbilstransporter för majoriteten av alla transporter internt inom Sverige medan intermodala inlandstransporter endast stod för 2,4 procent. Samtidigt finns det en ambition på både nationell och regional nivå att flytta långväga godstransporter från landsvägen till järnvägen (Eriksson, 2016). LÄS MER