Sökning: "Intermodality"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Intermodality.

 1. 1. The impact of the Fehmarn Belt link on modal choice - An investigation of potential modal shift on Sweden’s foreign trade

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Robertsson; Simon Möller; [2020-06-22]
  Nyckelord :Cross-border barriers; Fehmarn Belt tunnel; Intermodality; Modal choice; TEN-T;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Intermodala godstransporter i Sverige : En kunskapsöversikt av hinder och tekniska lösningar

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Cornelia Stanislawska; [2019]
  Nyckelord :Intermodality; intermodal barriers; technical solutions; freight transport; Intermodalitet; intermodala hinder; tekniska lösningar; godstransport.;

  Sammanfattning : In 2018, the Swedish Government developed a new freight transport strategy. The strategyemphasizes that climate-friendly modes of transportation should be used to a greater extentfor freight transport. Intermodal transport, where unit-ready goods are transported with acombination of transportation modes, has been proposed as one of the solutions. LÄS MER

 3. 3. A systematic approach to assess the relocation of the business centres to a logistics platform: A case study on DHL Freight AB (Sweden)

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Jewel Augustine Rozario; Osman Abdelkader Hamid; [2018]
  Nyckelord :Relocation; Logistics Park; Logistics Platform; Urban Freight Transport; City logistics; Sustainable Development; Value-Added Service; CO2 Emissions; Simulation; Mixed Methods; Intermodality.;

  Sammanfattning : The relocation of logistic companies’ from the inner centres to the logistic platforms significantly affects both the supply chain management and the urban sustainability development. Recently the concept of city logistics and intermodality has received a significant attention from both academics and decision makers. LÄS MER

 4. 4. Back to the Water? Commercial Feasibility of UrbanWaterway Transportation in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oliver Horvath; Tommy Wu; [2017-06-29]
  Nyckelord :urban waterway transport; business model; sustainability; urban freight transport; intermodality; Gothenburg;

  Sammanfattning : Urban freight transport is vital in sustaining urban economies and life, since it carries the required goods and the generated waste in cities. Meanwhile, it also has several negative external impacts, which are considerably affecting the lives and well-being of local populations. LÄS MER

 5. 5. En samverkan mellan högkapacitetstransporter och torrhamnar : Kartlagt utifrån triple bottom line

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Larsson; Lina Johansson; [2017]
  Nyckelord :HCT; LHV; sustainability; triple bottom line; dry port; intermodal transport; inland terminal.; HCT; LHV; hållbarhet; triple bottom line; torrhamn; intermodal transport; inlandsterminal.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne inom de flesta verksamheter och strävan är erhålla en ekonomisk vinning utan att äventyra naturresurser, människan och samhället. Verksamheters förmåga att distribuera gods säkert, snabbt och kostnadseffektivt är avgörande för internationell och inrikes handel och ekonomisk utveckling. LÄS MER