Sökning: "Intern infrastruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Intern infrastruktur.

 1. 1. Covid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Magnusson; Henrietta Thålig Karlsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Organisation för högre utbildning; Intern infrastruktur; Strategisk flexibilitet; Organisatorisk stabilitet; Samhällskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. LÄS MER

 2. 2. Becoming a High Involvement Innovation Organisation : How to enhance internal innovation at an IT infrastructure company by involving employees

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Ellen Skogh; Linnea Stenberg; [2020]
  Nyckelord :High Involvement Innovation; Employee Involvement; IT infrastructure firm; Innovation; Medarbetarengagemang; IT-infrastrukturföretag;

  Sammanfattning : Increasing employee involvement in innovation activities opens up for opportunities to apply previously unused resources within established employee network connections. Despite identified possible outcomes from increasing participation, no previous research investigating how an IT infrastructure company can increase employee involvement in innovation activities exist. LÄS MER

 3. 3. Arbetssätt vid kartläggning av värdehöjande synergier för ökad kapacitet inom industriell symbios : En fallstudie vid Händeö Eco Industrial Park

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Milian Nelzén; Julia Brunfelt; [2020]
  Nyckelord :Industrial symbiosis; institutional capacity; energy and resource efficiency; tools for industrial symbiosis; mapping of synergies; workflow for mapping of synergies; Industriell symbios; institutionell kapacitet; energi- och resurseffektivitet; verktyg för industriell symbios; kartläggning av synergier; arbetssätt för kartläggning av synergier;

  Sammanfattning : Industriers samverkan med varandra och andra sektorer i samhället genom industriell symbios spelar en viktig roll för omställningen till cirkulära kretslopp och en hållbar framtid. Genom att företag, industrier och kommuner verkar tillsammans genom bland annat resurs- och kunskapsutbyten fås en ökad energioch resurseffektivitet med ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster. LÄS MER

 4. 4. Myten om det osäkra molnet : Framgångsfaktorer och risker med molntjänster och IT-säkerhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isaac Theodor Brander; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Cloud; cyber security; distribution models; molntjänster; it-säkerhet; disitrbutionsmodeller; tjänstemodeller; molnet;

  Sammanfattning : Sakta men säkert börjar mognaden och ändringsviljan etablera sig ute hos organisationer, med en tidigare robust och väletablerad IT-infrastruktur, att ta del av molntjänster. Under de kommande åren ska ett stort antal organisationer migrera lokal infrastruktur till molntjänster, vilket ställer stora krav på de lokala IT-avdelningarna. LÄS MER

 5. 5. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Sammanfattning : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. LÄS MER