Sökning: "Intern kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 644 uppsatser innehållade orden Intern kommunikation.

 1. 1. MEDARBETARES KOMMUNIKATIVA UPPDRAG En kvalitativ studie om medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer på Kulturskolan i Uddevalla

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johannes Löfgren; [2021-04-26]
  Nyckelord :Medarbetarskap; ambassadörskap; strategisk intern kommunikation; kulturskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare på kulturskolan i Uddevalla upplever och förhåller sig till sitt kommunikativa uppdrag och på vilka sätt medarbetarna kan ses som ambassadörer för organisationen. I uppsatsen presenteras ett teoretiskt ramverk som inbegriper strategisk intern kommunikation, medarbetarskap, ambassadörskap och varumärke. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

  Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation och Engagemang : Enkätstudie om rollers betydelse för attityder till intern kommunikation och engagemang inom Räddningstjänsten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jonas Neldemyr; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie i sociologi har syftet att beskriva sambandet mellan (a) roller (arbetsrollen, arbetstidsrollen), (b) engagemang (c) genom intern kommunikation inom räddningstjänsten med hjälp av en enkätstudie. Det teoretiska ramverket för studien är rollteori och insamlad enkätdata omfattar sju räddningstjänstorganisationer. LÄS MER

 4. 4. Sverige genom främmande ögon: En kvalitativ studie om hur tvärkulturell kommunikation kan stärka ett internt platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maxilia Davidson; Emelie Rosdahl; [2021]
  Nyckelord :tvärkulturell kommunikation; intern platsvarumärkning; etnocentrism; semiotiska resurser; cross-cultural communication; internal place brand; ethnocentrism; semiotic resources; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har skett stora förändringar i resebeteendet, inte minst under covidpandemin. Det ökade intresset för att resa inom landet förväntas bestå och ett lands varumärke samt identitet spelar en betydande roll för turistnäringen. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation intern och externt på en inköpsavdelning. : En fallstudie av Gävle sjukhus under Coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Naziha Hadi; [2021]
  Nyckelord :Inköp; Extern kommunikation; Intern kommunikation; Upphandling; Pandemin.;

  Sammanfattning : Abstract The basic responsibility for a purchasing department is to secure all the goods and services needed for an organization. In general, the department is, trying to become a a major part of the  organization and its functions are becoming increasingly automated. LÄS MER