Sökning: "Intern marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden Intern marknadsföring.

 1. 1. Varför internationell marknadsföring : En studie om internationella marknadsföringsstudenters motivationer bakom deras programval 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Dominic Mills; Maximilian D´Alessandro; [2020]
  Nyckelord :Motivation; students; consumer behaviour; hedonism; utilitarism; intrinsic motivation; extrinsic motivation;

  Sammanfattning : Abstract   Date:                           2020/06/02   Level:                          Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr   Institution:                  School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                      D’alessandro Maximillian            &       Mills Dominic                            (1995/02/11)                                                    (1998/09/26)   Title:                            Why international marketing? - A study on the underlying motivational factors behind international marketing students choice of higher education   Tutor:                          Andreas Pajuvirta   Keywords:                   Motivation, students, consumer behaviour, hedonism, utilitarism, intrinsic motivation, extrinsic motivation   Research question:      Which motivational factors affect students when choosing the international marketing programmes in Sweden?   Purpose:                     The aim of this study is to contribute to a greater understanding of the existing, limited research regarding the motivational factors behind international marketing students choice of course. Furthermore, the study aims to create a holistic view of what motivational factors affect international marketing students when choosing their course. LÄS MER

 2. 2. Challenges with Successful Marketing : A study to identify challenges and opportunities with introducing services of value-added-sales to customers within the prevailing steel manufacturing industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Edlund; Evelynne Geiger; [2020]
  Nyckelord :Marketing strategies; steel manufacturer; value-added-sales; upgrading a customer; product-based; service-oriented; marketing; sales performance; communication.; Marknadsföringsstrategi; ståltillverkare; mervärdesförsäljning; uppgradering av kund; produktbaserad; serviceorienterad; marknadsföring; försäljningsutveckling; kommunikation.;

  Sammanfattning : Marketing is an essential part of the overall organization when it comes to introducing a company’s new offerings to the market. Therefore, customers need to be informed and aware of the company’s entire portfolio to be able to make correct decisions that benefit them. LÄS MER

 3. 3. Sponsring av idrottsevenemang som ett internt verktyg : En kvalitativ studie om hur Vasaloppets huvudsponsorer använder sponsring internt för att påverka de anställdas arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Carl Sköld; Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :sponsorship; sport event sponsorship; internal marketing; work motivation; staff pride; employee engagement; values; sponsring; sponsring av idrottsevenemang; intern marknadsföring; arbetsmotivation; stolthet; engagemang; värderingar;

  Sammanfattning : Sponsring av idrottsevenemang innefattar ett ömsesidigt utbyte mellan sponsorn och idrottsevenemanget vilket gör att sponsring blir aktuellt både i idrottsvärlden och företagsvärlden. Företag som sponsrar idrottsevenemang kan arbeta med sponsringen både externt och internt. LÄS MER

 4. 4. Attraktiv arbetsgivare enligt produktionsarbetare : En kvalitativ studie som jämför forskning och teorier mot vad medarbetare upplever som viktiga faktorer i relationen till sin arbetsgivare för att uppleva lojalitet och ömsesidighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Rebecca Olsson; [2020]
  Nyckelord :arbetsgivarerbjudande; arbetsgivarvarumärke; Employer Branding; Employer Value Proposition; intern marknadsföring; medarbetarlojalitet; produktionsavdelning; produktionsarbetare; reciprocitet;

  Sammanfattning : Medarbetare är en av de viktigaste faktorerna inom organisationer för att nå framgång och särskilja sig från konkurrenter. Genom att utveckla ett attraktivt arbetsgivarvarumärke för både den externa och den interna marknaden kan organisationer locka och behålla kompetenta medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER