Sökning: "Interna processer"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden Interna processer.

 1. 1. Tjänsteinnovation genom kundengagemang? : En studie om hur tre olika företag arbetar i kontexten Instagram stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Olofsson; Linn Skogberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram stories; kontext; interaktion; kundengagemang; tjänsteinnovationer; samskapande processer;

  Sammanfattning : Instagram stories är en plattform som sedan lanseringen år 2016 blivit ett populärt marknadsföringsverktyg för företag, utifrån att plattformen anses öppna upp för möjligheter att kunna nyttja kundengagemang. Kundengagemang menas vidare vara användbart i skapandeprocesser, där tjänsteinnovationer på senare tid blivit allt mer omdiskuterat. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier som marknadsföringsverktyg : En studie om hur företag kan välja och hantera interna processer vid marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Erik Bergstrand; Elinor Hallin; Jenz Jangdin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Modelling towards a Lean Product Development Process : A Case Study at Scania Customized Truck  Development

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Anna Styfberg Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Process modeling; lean product development process; project management; Process modellering; lean produktutveckling; projekt ledning;

  Sammanfattning : The increasing demands on producing products in an effective and resource efficient manner has put more focus on modelling internal processes within organizations. Models of internal processes show what work is to be done and how to do the work in order to get to the desired result. LÄS MER

 4. 4. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER

 5. 5. Vikten av hållbarhetskommunikation : En kvalitativ studie med fokus på B2B-företag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Johansson; Frida Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :CSR communication; improvements; communication channels; B2B; Hållbarhetskommunikation; förbättringsmöjligheter; kommunikationskanaler; B2B;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förstå hur B2B-företag kan förbättra kommunikationen av sitt hållbarhetsarbete. Frågeställningar: 1. Hur har hållbarhetskommunikationen sett ut de senaste tio åren? 2. Hur kommunicerar B2B-företag ut informationen i hållbarhetsredovisningen till medarbetare och kunder? 3. LÄS MER