Sökning: "Interna processer"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden Interna processer.

 1. 1. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER

 2. 2. Vikten av hållbarhetskommunikation : En kvalitativ studie med fokus på B2B-företag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Johansson; Frida Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :CSR communication; improvements; communication channels; B2B; Hållbarhetskommunikation; förbättringsmöjligheter; kommunikationskanaler; B2B;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förstå hur B2B-företag kan förbättra kommunikationen av sitt hållbarhetsarbete. Frågeställningar: 1. Hur har hållbarhetskommunikationen sett ut de senaste tio åren? 2. Hur kommunicerar B2B-företag ut informationen i hållbarhetsredovisningen till medarbetare och kunder? 3. LÄS MER

 3. 3. The Digital Transformation of the Swedish Banking Industry : A study on the digitalisation of Swedish banks and how it affects their perspective on customer experience

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mustafa Al-Chalabi; Lawand Bahram; [2018]
  Nyckelord :Digital transformation; Banking; Financial industry; Process theory; Customer experience; Customer satisfaction; PSD2; GDPR; MiFID II;

  Sammanfattning : The Swedish banking industry has long been at the forefront when it comes to digital leadership. Currently, this industry is starting to fall behind other industries, and a closer look at the industry reveals that niche banks are having less trouble with adapting new technologies than bigger banks. LÄS MER

 4. 4. Det händer tyvärr ingenting... : En utvärdering av Landstinget Blekinges inköpsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robin Klang; Oliver Leijon; Haris Alic; [2018]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; kommunikation; affärssystem; offentlig sektor; inköpsprocess;

  Sammanfattning : 2017 gick Landstinget Blekinge 77 miljoner kronor i förlust och för 2018 räknar organisationen med fortsatta förluster. För att minska underskottet har organisationen bestämt att ett åtgärdspaket ska används för att effektivisera verksamheten. En effektiviseringåtgärd är att förbättra inköpsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER