Sökning: "Internal Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 1384 uppsatser innehållade orden Internal Communication.

 1. 1. Kriskommunikation och psykologiska kontraktsbrott inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Rönnkvist; Rebecka Oldertz; [2022]
  Nyckelord :internal crisis communication; psychological contract violation; assistant nurse; care assistant; elderly care;

  Sammanfattning : Intern kriskommunikation syftar till kommunikation som sker inom en verksamhet i samband med en kris. Utan förberedelser för en välfungerande intern kriskommunikation, ökar risken för att krisen resulterar i stora konsekvenser för både verksamheten och dess anställda. LÄS MER

 2. 2. How Managers in an MNC deal with Internal Communication -A Single Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Avramidi; Hanna Nejstgaard; [2021-12-02]
  Nyckelord :MNC; Internal Communication; Formal and Informal Communication; Business Email; CC email; Skype; Push and Pull;

  Sammanfattning : This Case Study is a Bachelor Thesis in Management about internal communication. The purpose of the study is to increase knowledge and create a better understanding on how managers work with internal communication in an MNC. LÄS MER

 3. 3. IMPLEMENTING SUSTAINABILITY IN A FAST-GROWING SCALE-UP COMPANY - A CASE STUDY IN THE MEDTECH INDUSTRY School

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alice Karlsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability Development Goals; Value Chain; Growth; Goals; Communication; SDG 3; SDG 12; Good Health and Well-Being; Responsible Production and Consumption;

  Sammanfattning : As sustainability is becoming an increasingly important part of society, not only from a societal and environmental perspective but also, from a corporate one (Nidumolu et al., 2009; Evans et al. LÄS MER

 4. 4. Bringing it back home A multiple case study of how Swedish manufacturing firms implement reshoring

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Forsman; Ellen Karlsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Kommunikation och Engagemang : Enkätstudie om rollers betydelse för attityder till intern kommunikation och engagemang inom Räddningstjänsten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jonas Neldemyr; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie i sociologi har syftet att beskriva sambandet mellan (a) roller (arbetsrollen, arbetstidsrollen), (b) engagemang (c) genom intern kommunikation inom räddningstjänsten med hjälp av en enkätstudie. Det teoretiska ramverket för studien är rollteori och insamlad enkätdata omfattar sju räddningstjänstorganisationer. LÄS MER