Sökning: "Internal Contract"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Internal Contract.

 1. 1. SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTRACTS A case study in the Public Sector

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andrés Colombo; Tomás López Izquierdo; [2019-03-20]
  Nyckelord :Adaptive Leadership; Colombo-Izquierdo Organizational Model; Internal Contract; Internal Communication; ; Intrapreneurship; Leadership; Public sector; Organizational Change; Organizational Model; Organizational Structure;

  Sammanfattning : The implementation of internal contracts in three elderly care facilities in the southwest coastof Sweden has been proven to achieve multiple benefits over the past years. Previous researchabout the success of different facilities have focused on internal contracts and its benefits,however, there was a lack of research addressing the multiple factors that could be influencingthose results. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Nyckelord :traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. LÄS MER

 3. 3. Automation of Supply Processes : A Study at Ericsson AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mariana Pimenta de Almeida; [2019]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Supply Chain 4.0; Digitalization of Logistics; Information sharing in Supply Chains; Business automation; Automation software; Back-end automation.;

  Sammanfattning : In the Information and Communication Technology (ICT) industry, the pressure to accelerate the deployment of 5G technology has created a new competitive environment for businesses. This technology not only enables lower latency, but also higher number of connected devices, higher amounts of shared data, and faster. LÄS MER

 4. 4. Teckal-undantaget och Verksamhetskriteriet : The Teckal Exemption and the Activity criterion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Gabriella Lysholm; [2019]
  Nyckelord :Verksamhetskriteriet;

  Sammanfattning : En myndighet kan i fullgörandet av de uppgifter som ålagts denna väja att utföra verksamheten för egna resurser eller att vända sig till en utomstående aktör och betala för att få verksamheten utförd. När en offentlig myndighet anskaffar varor eller tjänster ska köpet som huvudregel föregås av ett upphandlingsförfarande. LÄS MER

 5. 5. What are the uncertainties and potential impacts of "Brexit"/the EU referendum result on the UK wind energy sector?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Robert Mummery; [2019]
  Nyckelord :Brexit; Wind power; UK; Wind energy; Energy; Policy;

  Sammanfattning : This study examines the potential effects of Brexit on the wind power industry within the UK. It became apparent that in order to reach the objective that the approach of the research needed to be broadened as it was found that Brexit has potential effects in many areas of the UK's electricity industry, including the import and export of electricity and the associated fuels used in the generation of electricity. LÄS MER