Sökning: "Internal benchmarking"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Internal benchmarking.

 1. 1. A comparison between aqueous and organic electrolytes for lithium ion batteries

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Gabriel Quintans De Souza; [2021]
  Nyckelord :batteries; electrolyte; lithium-ion; impedance spectroscopy; aqueous based electrolyte; batterier; elektrolyt; lithiumjon; impedansspektroskopi; vattenbaserad elektrolys;

  Sammanfattning : Många batteriers användningsområden kräver att batterierna har hög upp- och urladdningshastighet samt låg kostnad. För dessa användningsområden är vattenbaserade laddningsbara batterier (ARB) ett möjligt alternativ i och med att de är svårantändliga, har god jonledningsförmåga, lägre inre resistans, billigare elektrolytlösning och tillverkning och har potentiellt högre upp- och urladdningshastigheter. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Supplier Management : How can Telia Company develop the Sustainability Performance in their Supply Chain with a Supplier Code of Conduct?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alex Kaspo; [2021]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Sustainability; Supply Chain; Supplier; Supplier Code of Conduct; Telia Company; Kandidatexamensarbete; Hållbarhet; Försörjningskedja; Leverantör; Supplier Code of Conduct; Telia Company;

  Sammanfattning : Sustainability has become a strategic and high priority focus area in today’s society. Responsible Business is an important part of the work towards a sustainable society, and Telia Company is one of the companies that actively works to take that responsibility. LÄS MER

 3. 3. Planering för en effektiv hemtjänst - En fallstudie om kapacitetsplanering och schemaläggning inom Hemtjänsten i Kungsbacka Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Barkman; Sara Björnhager; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; schemaläggning; sjukvård; hemtjänst; Kungsbacka;

  Sammanfattning : The healthcare sector in Sweden and the rest of the world is facing many challenges with an agingpopulation and multi-morbidity. The system requires enough competent health care personnel toperform tasks, while the operations departments need to use the resources in an efficient way. LÄS MER

 4. 4. Attenuation AND awareness? : Designing a method for measuring accuracy and certainty of sound identification when wearing a HPD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Markus Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; method design; sound identification; situational awareness; hearing protection devices; noise pollution; level-dependent function; Teknisk design; metoddesign; ljudidentifikation; situationsmedvetenhet; hörselskydd; buller; bullerföroreningar; nivåberoende funktion;

  Sammanfattning : Noise pollution is widespread in today’s society, from traffic to industrial sources, and many people are confined to unhealthy acoustic environments through their employment. When noise cannot be eliminated at the sound source, the protective measure is usually to equip the employee with hearing protection devices (HPDs), e.g. LÄS MER

 5. 5. Safety Optimization of Material Handling Forklift Truck Operations

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Carlos Conde Carvalhal; [2020]
  Nyckelord :Forklift truck; Material Handling; Operational Safety; Observation; Incident; Risk; Unsafe Situations; Digitalization; Truckar; Materialhantering; Driftsäkerhet; Observation; Incident; Risk; Osäkra situationer; Digitalisering;

  Sammanfattning : The prevention of incidents and injuries is fundamental for any industry activity since those events may result in serious economic, environmental, and human losses. Due to the centralization of Linde filling operations within Sweden, several of their plants are being phased out to move the production to Enköping. LÄS MER