Sökning: "Internal social media"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden Internal social media.

 1. 1. Tillit i “särskilt utsatta områden” i Angered stadsdel: En fallstudie om den polisiära verksamheten i särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nikol Kanavakis; [2021-08-05]
  Nyckelord :Sweden; Gothenburg; trust; police; organisational culture; polarization;

  Sammanfattning : During the past decades the world's democracies have slowly eroded by the process ofpolarization by reasons such as a lack of common ground which is increasing the perspectiveof us versus them. Digital media has overpowered traditional media, amplifying theinformation we are already taking in, creating a one-sided perspective with a higher risk ofmisinformation. LÄS MER

 2. 2. A Good Name Is Better Than Riches - A Single Case Study of Essity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elma Hodzic; Linnéa Egertz; [2021-07-06]
  Nyckelord :Social Media; Brand Awareness; Corporate Brand; B2B Brand; Influencing Factors;

  Sammanfattning : This qualitative single case study aims to examine the concept of brand awareness on socialmedia for a corporate brand. To achieve this, the research was conducted in collaborationwith the global hygiene and health company Essity, mainly targeting B2B customers. LÄS MER

 3. 3. An investigation of the relation between Covid-19 anxiety, climate anxiety, and locus of control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Weidner; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; climate change; anxiety; climate anxiety; Covid-19 anxiety; locus of control; perceived control; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic and climate change are two current crises happening at the same time. Prior research found that both crises have the potential to influence a person’s anxiety levels and mental health in general. LÄS MER

 4. 4. Hallå, behöver du verkligen den där? : En studie om interna och externa faktorers påverkan på impulsivt köpbeteende i den digitala modehandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Nilsson; Emmy Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Unplanned purchase; e-commerce; digital buying-behavior; impulsive buying-behavior; affective influence; Oplanerade köp; e-handel; digitalt köpbeteende; impulsivt köpbeteende; affektiv påverkan 5;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen i dagens samhälle ger konsumenter reklam och erbjudande vart de än kollar. Via sociala medier når företag lätt ut till sin målgrupp och kan med små medel påverka konsumentens behov. LÄS MER

 5. 5. Effektiv samordning för trygghet i Linköping - en kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Fanny Tallqvist; [2021]
  Nyckelord :Effektiv samordning för trygghet; Linköpings kommun; trygghetsskapande arbete; samverkan; fallstudie.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Perceived feeling of insecurity in public space is a complex issue. Fear of violence and crime has been a central theme in politics and media since the 1980’s. Lots of local projects have been conducted in an aim to work with the issues, often in collaboration between the local police force, real estate companies and other local actors. LÄS MER