Sökning: "Internal whistleblowing"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Internal whistleblowing.

 1. 1. Lagstadgade krav på arbetsgivaren för att förstärka visselblåsarens trygghet - En studie av Visselblåsardirektivets inverkan på den privata sektorn i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ersgård; [2021]
  Nyckelord :visselblåsning; whistleblowing; rapporteringskanaler; lojalitetsplikt; tystnadsplikt; EU-direktiv; privat sektor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. LÄS MER

 2. 2. Visselblåsning - möjlighet eller bekymmer? : En undersökning hur skolledare upplever sin roll och vilket stöd som finns när en medarbetare visselblåser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Sandberg; Marie Volkevics; [2021]
  Nyckelord :Internal whistleblowing; Public sector; Official’s role; Principal; School politics; Public leader; Malpractice; Intern visselblåsning; Offentlig verksamhet; Tjänstemannaroller; Rektor; Skolpolitik; Offentlig ledare; Missförhållanden;

  Sammanfattning : The possibility to report misconduct at your workplace is fundamental in the public sector. Studies about employees who blow the whistle have been made before but not from the perspective of the manager and how they handle it and what kind of support they have. LÄS MER

 3. 3. Snitches Enriches - ESTABLISHING GUIDELINES FOR INTERNAL WHISTLEBLOWING SYSTEMS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Balsa Medojevic; Emilia Milojkovic; [2020-07-23]
  Nyckelord :Internal Whistleblowing System; Whistleblower; EU-directive 2019 1937; Hotlines; Whistleblowing Framework; Guidelines for Whistleblowing Systems;

  Sammanfattning : The main objective of this study is to generate a set of guidelines aimed to provide practicalityfor organizations looking to implement or enhance their internal whistleblowing system. Theguidelines will serve as a direct response to EU-directive 2019/1937 entering into force in 2021. LÄS MER

 4. 4. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 5. 5. Adopting a whistleblowing system: A study on the use and design in Swedish municipalities

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Anarp; Johanna Egertz; [2018]
  Nyckelord :Whistleblowing; Municipalities; Misconduct; Public Sector; Internal Control; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how and why the municipalities in Sweden are using whistleblowing systems. The theoretical framework was based on the institutional context of Swedish municipalities, previous research on whistleblowing and the different factors that affect the adoption of a whistleblowing system. LÄS MER