Sökning: "International Assignments"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden International Assignments.

 1. 1. What happens in expatriation, stays in expatriation - A study of how absorptive capacity enables organizational learning from repatriate knowledge

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ebba Idsäter; Natalie Sjölander; [2020-06-29]
  Nyckelord :Repatriation; Absorptive capacity; Organizational learning; Repatriate knowledge management; International assignments;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Internationella studenters uppfattningar om litteracitetspraktiker utifrån ett flerspråkighetsperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2020-02-17]
  Nyckelord :literacy; multilingualism; educational linguistics; Swedish a second language;

  Sammanfattning : The last decade has seen a large influx of international students enrolling in Swedish universities, some of whom seem unfamiliar with the literacy taught within in their subjects. From a multi-lingual perspective and within a social-cultural framework this thesis project has explored three commom challenges with academic literacies in pre-paratory courses for international students: referencing, personal pronouns in aca-demic writing and the use of digital tools. LÄS MER

 3. 3. Snipp snapp snut, så var samverkan slut? - En studie om hur socialtjänsten upplever samverkan med arbetsförmedlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Lindberg; Lina Stührenberg; [2020]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Kommunikation; Myndighet; Organisation; Samverkan; Socialtjänst;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how social workers whose mission is to investigate people's right to financial aid, experience collaboration with Sweden’s employment agency, Arbetsförmedlingen. The reason the authors of this study chose specifically collaboration with Arbetsförmedlingen is due to the reorganization of offices around the country. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogen - en undervisande mångsysslare eller en skolutvecklare?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Ekberg; Sabina Ahlbeck; [2020]
  Nyckelord :lärande organisation; rektors ledarskap; specialpedagogens yrkesroll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Vilken kompetens en specialpedagog har kan vara varierad - olika utbildningsbakgrunder, olika erfarenheter och olika möten med individer, grupper och organisationer formar oss som såväl yrkes-, som privatpersoner. I vår studie har vi utgått från den kompetens som vi förväntas ha enligt högskoleförordningen för specialpedagoger (SFS 2017:1111). LÄS MER

 5. 5. Energianalys komplett biogassystem : En sammanställande analys av en gårdsbaserad biogasanläggnings energiförbrukning

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Erika Sandberg; Teodor Tapper; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biogasanläggningar har oftast en relativt låg verkningsgrad och en låg lönsamhet, detta har gjort att biogasens potential inte utnyttjas till fullo utan används endast till några få procent globalt. Till följd av detta har Innovationsverket i Gamelby, i samarbete med KTH sedan hösten 2014 tagit fram en analys av hur ett framtida gårdsbaserat biogassystem kan se ut och samtidigt vara mer energioptimalt än dagens motsvarigheter. LÄS MER