Sökning: "International Human Rights Law"

Visar resultat 1 - 5 av 783 uppsatser innehållade orden International Human Rights Law.

 1. 1. Med mänskliga rättigheter i beaktande : den konceptuella förståelsen av human rights due diligence i svenska statliga skrivelser om företags ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Grann; [2019]
  Nyckelord :Business; Human Rights Due Diligence; Responsibility; Human rights; UN Guiding Principles; David Miller; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera det mångtydiga begreppet due diligence och dess innebörd för ansvarsfördelning mellan stat och privata aktörer. Med utgångspunkt i Millers ansvarsteori analyseras uttryck för de dominerande tolkningarna i svenska statliga skrivelser. LÄS MER

 2. 2. Lethal Autonomous Weapons Systems : att addera ett människorättsligt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Reisdal; [2019]
  Nyckelord :dödliga autonoma vapensystem; artificiell intelligens; humanitär rätt; människorätt; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Lethal autonomous weapons systems (LAWS), as they are dependent on artificial intelligence (AI), do not yet exist. Nevertheless, their future compliance with International Humanitarian Law (IHL) is currently an issue requiring research and debate. Hitherto, less has been said regarding LAWS’ compliance with International Human Rights Law (IHRL). LÄS MER

 3. 3. Disappearing island states and human rights. Preservation of statehood and human rights in times of climate change.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Berggren; [2019]
  Nyckelord :International law; human rights; climate change; states; Folkrätt; mänskliga rättigheter; miljö; statsbegreppet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. FN:s förhållningssätt till brott mot mänskligheten : En kvalitativ studie om hur FN handlat i Srebrenica och varför folkmordet inte kunnat förhindras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Irena Sinik; [2019]
  Nyckelord :UN; human rights; international law; prevention; genocide; the Genocide Convention; warcrimes; former Yugoslavia; Srebrenica
;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how the UN has acted in preventive measures regarding the genocide in Srebrenica. However, the UN contributions in conflict has not always been successful nor effective regarding the prevention of crimes against humanity. LÄS MER

 5. 5. Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter i Europa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jane-Ange Musekura; [2019]
  Nyckelord :sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; SRHR; kritisk diskursanalys; van Dijk; den europeiska anti-SRHR-diskursen; mänskliga rättigheter; UNFPA; ICPD; anti-choice; pro-life; Law and Political Science; Social Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Att nå konsensus kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på den internationella arenan har aldrig varit enkelt. FN:s befolkningsfond och olika kvinnorättsrörelser är idag de ledande aktörerna i det globala arbetet för SRHR. LÄS MER