Sökning: "International Human Rights"

Visar resultat 1 - 5 av 1094 uppsatser innehållade orden International Human Rights.

 1. 1. Human Rights in the Contemporary Context of Artificial Intelligence influencing Human Life - ARTIFICIAL INTELLIGENCE, INTERNATIONAL HUMANS RIGHTS AND COGNITIVE LIBERTY

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmie Nordell; [2020-05-17]
  Nyckelord :International Human Rights; Artificial Intelligence; Cognitive Liberty;

  Sammanfattning : This thesis is an attempt to contribute to the understanding of the landscape of artificial intelligence (AI), human cognition, and cognitive liberty, set in the context of contemporary life. I am exploring if there is a need to rethink the protection of human cognition, provided by the international human rights framework and if that framework is elastic enough to be able to provide sufficient protection of human cognition in the contemporary context of AI influencing human life. LÄS MER

 2. 2. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 3. 3. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 4. 4. Rights, Sovereignty and Uses of Power: A Qualitative Case Study of Russian Occupied Crimea

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Pitkänen; [2020]
  Nyckelord :Crimea; exception; human rights; Russia; sovereignty;

  Sammanfattning : The objective of the present case study is to comprehensively examine the widely condemned and still ongoing Russian occupation of the Crimean peninsula. Drawing on theoretical notions regarding the state of exception, this study sheds a light on civil and political rights developments in the occupied Crimea. LÄS MER

 5. 5. The impact of the power balance between the state and the transnational corporation on human rights.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Desirée Walenius; [2020]
  Nyckelord :International human rights law; Corporate abuses; Transnational corporation; Power balance.;

  Sammanfattning : Over the last decades there have been a shift in the power balance between the transnational corporation and the state. This shift is due to the transnational corporation’s power has increased. LÄS MER