Sökning: "International Labor Organization"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden International Labor Organization.

 1. 1. Sex trafficking in India : A study in how to combat sex trafficking

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Linn Nordahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper will strive to obtain an understanding for sex trafficking in India, underlying reasons for it and solutions to it. The study includes a case study of STOP, an organization working against sex trafficking in India. LÄS MER

 2. 2. UNDERSTANDING MULTILATERAL COOPERATION IN AFRICAN PEACE OPERATIONS: AN EXAMINATION OF THE UN-AU-EU PEACE SUPPORT TRILATERAL COOPERATION NEXUS

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lwanga Egbewatt Arrey; [2017]
  Nyckelord :Peace operations; resource asymmetry; Somalia; cooperation; international organization; conflict; UN; AU; EU;

  Sammanfattning : Literature on peace operations has revealed that since the end of the Cold war, especially since the early 2000s, there has been a rapid increase in the number of peacekeeping missions around the world, accompanied by an increase in multidimensionality. This development is said to have led to the most prominent organization involved in peacekeeping, the UN, along with others like the AU and EU, to experience an overstretch of their resources, thereby making cooperation between these three organizations necessary in this endeavor. LÄS MER

 3. 3. Integration: en salladsskål, inte en smältdegel : En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar social integration av människor från olika kulturgemenskaper inom svenska organisationer 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linn Magnfält; Isabelle Moberg; [2016]
  Nyckelord :Integration; individuals’ cultural backgrounds; cooperation; multicultural organization; intercultural competence; Integration; kulturgemenskap; samarbete; mångkulturell organisation; interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Invandringen i Sverige är stor och medför kompetens som organisationer borde ta tillvara på. För att kunna ta tillvara på kompetensen som kommer med de nyanlända krävs en effektiv och lyckad integration. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur social integration går till samt vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER

 4. 4. Arbetskraftsexploatering av irreguljära migranter : Om möjligheterna att lagföra arbetsgivaren för människohandelsbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chatrin Heselius; [2015]
  Nyckelord :Människohandel; tvångsarbete; slaveri; träldom; arbetskraftsexploatering; exploatering; papperslösa; irreguljära migranter; migration; arbete; arbetskraftsmigration; arbetskraftsinvandring; Palermoprotokollet; International Labor Organization; Europakonventionen; mänskliga rättigheter; straffrätt; folkrätt;

  Sammanfattning : I Sverige har till dato endast en fällande dom för människohandel för tvångsarbete meddelats, trots att statistik och rapportering i media indikerar att problemet är omfattande. Av media och myndighetsrapporter framgår att de som utsätts för arbetskraftsexploatering ofta är personer som befinner sig i Sverige som asylsökande eller som helt saknar tillstånd att vistas och arbeta i landet. LÄS MER

 5. 5. Den semidispositiva arbetstidsregleringen : att avvika från Arbetstidslagen genom centrala avtal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Stina Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :arbetstid; semidispositiv; centrala avtal; lokala avtal;

  Sammanfattning : The Working Hours Act regulates the working time conditions and together with the Working Time Directive of EU both acts aim to protect the workers. However, with The Swedish Model it is possible to diverge from the law-regulations by collective agreement by the parts of the Swedish labor market. LÄS MER