Sökning: "International Manufacturing Company"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden International Manufacturing Company.

 1. 1. Förbättring av transportband vid livsmedelstillverkning : Produktutveckling för att minimera produktionsstopp i en förpackningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Axel Hübinette; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When it comes to handling of food grade products in an industrial setting, consumer safety is a bigconcern. Therefore, most national, and international food agencies around the world haveimplemented strict rules regarding the level of contaminants from the manufacturing process thatare allowed in the food we consume. LÄS MER

 2. 2. Carbon Capture from Biomass Boiler Flue Gas Emissions using Microalgae : A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Graham Kirn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Capture and storage of carbon dioxide (CO2) is expected to play an important role in climate change mitigation efforts intended to limit global warming to 1.5 °C. Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS), in which carbon is captured during energy generation from sustainably sourced biomass fuels, is of particular interest in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder för att effektivisera det planerade underhållsarbetet inom konfektyrindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :David Florez Gallego; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konfektyrindustrin är oftast en massproducerande industri som tillverkar konfektyr på en internationell nivå för att möta konsumentbehovet. I denna sorts industri är det avgörande med städning och rengöring för att undvika kontaminering av produkterna. LÄS MER

 4. 4. Reservdelsförsörjning och utveckling med additiv tillverkning : med stöd av digital tvilling samt andra teknologier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Gazmir Hajra; [2023]
  Nyckelord :eservdelsförsörjning; Underhåll 4; 0; Industri 4; 0; Additiv tillverkning; 3DPrinting; Artificiell Intelligens; Generativ Design; Digital Tvilling; Sakernas Internet IoT ; Tillverkningsindustrin; Smart Maintenance; service; eftermarknad;

  Sammanfattning : I denna studie har utvecklingen av industriellt underhåll studerats och företaget Quant Services Sweden AB har använts som inspirationskälla. Fallstudien för att testa denna studie har gjorts på Viverk AB. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av kvalitetsvariation i enlighet med ISO 3084

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Cecilia Tylstedt; [2022]
  Nyckelord :Iron Ore Pellets; LKAB; Quality Variation; ISO 3084; ISO 3082; Järnmalmspellets; LKAB; Kvalitetsvariation; ISO 3084; ISO 3082;

  Sammanfattning : Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är ett av Sveriges äldsta industriföretag som bedriver världens två största underjordsgruvor för järnmalmsbrytning och deras huvudprodukt är järnmalmspellets. Hög och stabil kvalitet är av stor vikt för LKAB, därav är kvalitetskontroll en av deras nyckelaktiviteter. LÄS MER