Sökning: "International Marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade orden International Marketing.

 1. 1. To what extent does ethnic marketing theories apply to multi-ethnic consumers? : A qualitative study examining the impact of the consumer acculturation process on ethnic marketing within a multi-ethnic country (Sweden)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Albin Hedstål; Ranim Chihabi; Eddy Nganji; [2022]
  Nyckelord :Business administration; International Business;

  Sammanfattning : Ethnic marketing highlights the significance of ethnic and cultural influence on the perception of the advertisement by the end customer. Ethnic marketing has existed for a long time, companies worldwide have been trying to excel at implementing ethnic marketing in an effort to target ethnic minorities. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesaktivism - Positivt eller negativt för företag? : En fallstudie om hur varumärkesaktivism används i ett företag inom klädbranschen samt hur detta uppfattas av deras kunder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ellen Johnzon; Linnéa Johnzon; [2022]
  Nyckelord :Brand; Brand identity; Brand activism; Sociopolitical issues; Authentic brand activism; Varumärke; Varumärkesidentitet; Varumärkesaktivism; Sociopolitska frågor; Autentisk varumärkesaktivism;

  Sammanfattning : Varumärkesaktivism är en strategi för marknadsföring som har blivit alltmer uppmärksammad på senare år. Det är en form av ställningstaganden där varumärken lyfter samhällsfrågor för att påverka konsumenterna genom marknadsföring som är skapad och upprätthållen av sociala och politiska värderingar. LÄS MER

 3. 3. University Students' Attitudes to Shopping Smartphones in Sweden : Factors that influence university students in Sweden to purchase a smartphone

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ferial Kays Al Hallak; Zeid Elmohdar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 2022- 06 - 02 Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Ferial Kays Al Hallak Elmohdar Zeid Title: University Students' Attitudes to Shopping Smartphones in Sweden: Factors that influence University students in Sweden to purchase asmartphone Supervisor: Edward Gillmore Keywords: Smartphones, purchase intent, university students, word of mouth,e-word of mouth, brand image, product features, consumer behavior Research questions: - What factors influence university students’ purchase intent for smartphones?- How do demographic factors impact the attitude of universitystudents when purchasing smartphones? Purpose: The purpose of the study is to look into and research what leadingfactors and characteristics that influence university students to buy asmartphone by analyzing their shopping behavior. Method: This research is studied from a quantitative perspective. LÄS MER

 4. 4. Klimatkompensationsåtgärder i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Ebba Lejonklev; Emma Persson; [2022]
  Nyckelord :Klimatkompensation; klimatneutralitet; LFM30; NollCO2; klimatpolitik; negativa utsläpp; grön marknadsföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med en växande kunskap om hur klimatet påverkas av byggbranschen för både företag och konsument växer också kraven på klimatkompensation och förbättrade åtgärder kring klimatavtrycken som görs. Företag utmanas mer av intressenter i samhället i sitt miljö- och klimatarbete vilket ställer högre krav på alla aktörer inom byggsektorn. LÄS MER

 5. 5. Institutional Investors and Sustainability - An Analysis of Institutional Investors’ Legal Due Diligence Obligations

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Bjerrek; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Finance Disclosure Regulation; Human Rights Due Diligence; Institutional Investors; Greenwashing; Guiding Principles on Business and Human Rights; OECD Guidelines for Multinational Enterprises; National Contact Point.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Union’s Sustainable Finance Agenda has launched several new actions in order to reorient capital flow of the financial market to sustainability objectives. One of these initiatives was to unify and harmonize the rules on marketing of sustainable aims of financial products. LÄS MER