Sökning: "International Organization"

Visar resultat 1 - 5 av 756 uppsatser innehållade orden International Organization.

 1. 1. BUSINESSEUROPE - AN OPPORTUNISTIC AND STRATEGIC POLICY ACTOR. A study of the policy objectives of BusinessEurope vis-à-vis the EU Institutions following the Implementation of the New Economic Governance Agenda in the European Union.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmin Usta; [2019-12-13]
  Nyckelord :BusinessEurope; employer organization; social partner; European Union; policy analysis; European Semester;

  Sammanfattning : This Master Thesis aims to study European employer organization BusinessEurope’s policy objectives vis-à-vis the Commission and European Council in the context of the European Semester in the time period of 2015 and 2018. The overall objective of this study is to assess if BusinessEurope and the two EU institutions are mutually interdependent, given their mutual goals of increasing international competitiveness and growth in the EU. LÄS MER

 2. 2. SVENSKA AKTÖRER, RISKER OCH EU:S UTSLÄPPSHANDELSSYSTEM En diskursanalys om svenska aktörers framställning av risker i debatten om EU-ETS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Vargas; [2019-09-13]
  Nyckelord :EU; EU Emission Trading system; EU-ETS; Sweden; climate; risk; framing;

  Sammanfattning : Climate change is one of the greatest threats to earth and mankind today. Due to mankind’slarge emissions of greenhouse gas the temperature has risen in the atmosphere. One significantinternational action to reduce emissions in Europe is the EU Emission Trading System (EUETS). LÄS MER

 3. 3. Hållbar och attraktiv? - En kvalitativ studie om hållbarhet i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Gabriella Johansson; Amanda Törn; [2019-09-03]
  Nyckelord :Employer branding; Sustainability; CSR; Recruitment;

  Sammanfattning : This study examines how five of the largest, swedish companies work with corporate socialresponsibility (CSR) and sustainability. The current study investigates how the companiespresent their work with sustainability in their annual sustainability reports. LÄS MER

 4. 4. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 5. 5. Transfer of organizational practices in an MNC - A case study at SKF

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Larsson; Erik Lingegård; [2019-08-08]
  Nyckelord :Knowledge transfer; Practice transfer; Brand protection; MNC; Headquarter; subsidiary;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER