Sökning: "International Refugee Law."

Visar resultat 21 - 25 av 104 uppsatser innehållade orden International Refugee Law..

 1. 21. Ett migrationssamarbete för vem? : En analys av migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet med särskild fokus på flyktingrätten och statssuveräniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Soma Pirot; [2017]
  Nyckelord :migration; flyktingrätten; statssuveränitet; Seyla Benhabib; Joseph Carens; EU-Turkiet; återtagandeavtal;

  Sammanfattning : As European governments rapidly turn their attention to the implementation of the EU-Turkey agreement, this thesis raises significant questions regarding refugees’ access to international protection. At its core, the agreement aims to address the flow of irregular migrants and asylum seekers traveling across the Mediterranean from Turkey to Greece, by allowing returns of “all irregular migrants”. LÄS MER

 2. 22. Den solidariska välfärdsstatens gränser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Persson; [2017]
  Nyckelord :Socialdemokratisk välfärdsregim; gränskontroll; identitetskontroll; skandinavisk exceptionalism; reglerad invandring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the autumn of 2015, border and identity controls were introduced at the Swedish border in order to control, and to some extent, also reduce the refugee flows to Sweden. This could be seen as a contrast to the Swedish identity characterized by solidarity and generosity in the national, as well as the international context. LÄS MER

 3. 23. Mass Influx and Right to Primary Education – Case & Field Study of Syrian Refugee Children in Turkey

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dilara Yurtseven; [2017]
  Nyckelord :Turkey; Syrian Refugees; Mass Influx; Right to Primary Education; Syrian Refugee Children.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the Syrian crisis in 2011,the number of Syrian refugees reached approximately 3 million; nearly half of them are children. Although primary education has always been available, education services for Syrian refugees were subject to frequent changes particularly between 2011-2014. LÄS MER

 4. 24. Efficiency of the Dublin IV Regulation Proposal - Compatibility of the Proposal with European Union Law, International Refugee Law and Human Rights Law Standards

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vandna Gogia; [2017]
  Nyckelord :Human rights law; Migration law; International law; Migration; EU Law; Asylum law; Refugee law; Dublin IV regulation proposal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeiska kommissions förslag till en ny Dublin IV-förordning lades fram den 4 maj 2016, COM 2016 (270). Med hjälp av detta instrument ska det vara möjligt att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig för att granska en ansökan om internationellt skydd från tredjelandsmedborgare och statslösa personer som underställs Europeiska unionen. LÄS MER

 5. 25. Sjuka barns (o)möjlighet till permanent uppehållstillstånd enligt begränsningslagen - En undersökning om lagstiftningens förenlighet med barnkonventionen och kravet på rättssäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Xhenita Shala; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; migrationsrätt; migration law; mänskliga rättigheter; human rights; barnkonventionen; convention on the rights of the child; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det får anses vara allmänt vedertaget att barn är en särskilt utsatt grupp världen över. Vid en bedömning av barns utsatthet är faktorer såsom flyktingskap och sjukdom av relevans. Sjuka flyktingbarn är således alldeles särskilt sårbara. LÄS MER