Sökning: "International financial reporting standards"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden International financial reporting standards.

 1. 1. Auditing IFRS : A Quantitative Study on How IFRS Has Affected Audit Fees in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Ribbing; Daniel Sandersson; [2021]
  Nyckelord :Audit fees; Audit fee model; IFRS; IFRS adoption; IFRS long term costs; IFRS implementation;

  Sammanfattning : In this paper we studied the effect of International Financial Reporting Standards (IFRS) on audit fees in Sweden. Using a classic audit fee model, with data between 2001-2019 for 100 publicly traded Swedish firms we studied the effects of IFRS on audit fees during the implementation period as well as the long-term effects of IFRS adoption. LÄS MER

 2. 2. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Valentina Hasani; Johan Jarnvik; [2020]
  Nyckelord :Revenue recognition; RFR 2; IFRS 15; K3; limited company financial ratios; dividend; dividend opportunities; stakeholder model; Intäktsredovisning; RFR 2; IFRS 15; K3; aktiebolagens nyckeltal; utdelning; utdelningsmöjligheter; intressentmodellen;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning har länge varit ett omdebatterat problemområde inom redovisning. Under 1990- och 2000-talet utspelades redovisningsskandaler inom intäktsredovisning vilket startade utvecklingen av en ny internationell intäktsstandard. LÄS MER

 3. 3. IFRS 16 och dess påverkan på sektorernas finansiella rapporter : En kvantitativ studie om svenska börsnoterade företag efter implementeringen av den nya leasingstandarden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dana Gnina; Axel Sillah; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; operational leasing; financial leasing; key financial ratio; IFRS 16; IAS 17; leasing; operationell leasing; finansiell leasing; nyckeltal;

  Sammanfattning : Leasing means that a company rents out an asset to another company and is increasingly used as a source of financing. The standard provider International Accounting Standards Board, together with the Financial Accounting Standards Board, published a new standard in 2016, IFRS 16 Leases, which replaced the previous standard IAS 17 Leases. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering - Hållbart företagande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jennifer Linnea Victoria Hemberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sustainable development is a concept that has long been a current global issue and over the past two decades sustainable entrepreneurship has also come to play an increasingly important role in our global world. Awareness has increased among both stakeholders and consumers, which means that more and more people care about how, where and by who products are manufactured and services are provided. LÄS MER

 5. 5. Förändring i intäktsredovisning : Implemetering av IFRS 15 i svenska koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rufat Ragimov; [2019]
  Nyckelord :international accounting; revenue recognition; IFRS; IFRS 15; accounting change; implementation; internationell redovisning; intäktsredovisning; IFRS; IFRS 15; redovisningsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. LÄS MER