Sökning: "International logistics"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden International logistics.

 1. 1. Optimering av lagernivåer : Tredjepartslogistik och Ålös insourcing av lagerhållning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ludvig Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ålö AB is a global company specialized in the manufacturing of front loaders for tractors with over 50 horsepower. Ålö is world-leading in their sector with factories in four countries on three continents with eleven sales companies around the globe. LÄS MER

 2. 2. Cost Optimization in Event Logistics - The Case of Volvo Cars Exhibitions Logistics, Volvo Ocean Race

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Khomenko; Anna Rubtcova; [2017-06-29]
  Nyckelord :event logistics; exhibitions logistics; Volvo Ocean Race; cost efficiency; cost optimization; sourcing strategy;

  Sammanfattning : International markets continue to offer expanding opportunities for global events, exhibitions and trade shows. Immense logistics efforts are required for the event to go live. LÄS MER

 3. 3. Mainstreaming the environment within humanitarian operations: Identifying key factors for effective implementation of a green approach to procurement within the International Federation of the Red Cross

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Lindy Hromas; [2017]
  Nyckelord :environmental mainstreaming; green procurement; humanitarian logistics; environmental impact; humanitarian supply chain; greening; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Each year millions of people receive emergency relief items from humanitarian organizations following disasters and crises. While significant time and resources have been invested in identifying the needs of affected populations and how to address those needs, significantly less focus has been given to environmental impacts of these response operations. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Näranalys : En arbetsmetod för att finna grundorsaker till avvikelser i produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Frennås; Markus Olofsson Carlbom; [2017]
  Nyckelord :Lean; Problem solving; Standardized work; Working methods; Quality deviations; Lean; Problemlösning; Standardiserat arbetssätt; Arbetsmetoder; Kvalitetsavvikelser;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att uppmärksamma kvalitetsavvikelser i produktionen på ett internationellt företag som säljer kundanpassade transportlösningar inom logistik och lagerhantering. Med hjälp av en arbetsmetod, kallad Näranalys, ska tillvägagångssättet att hantera en kvalitetsavvikelse förbättras. LÄS MER

 5. 5. En samverkan mellan högkapacitetstransporter och torrhamnar : Kartlagt utifrån triple bottom line

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Larsson; Lina Johansson; [2017]
  Nyckelord :HCT; LHV; sustainability; triple bottom line; dry port; intermodal transport; inland terminal.; HCT; LHV; hållbarhet; triple bottom line; torrhamn; intermodal transport; inlandsterminal.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne inom de flesta verksamheter och strävan är erhålla en ekonomisk vinning utan att äventyra naturresurser, människan och samhället. Verksamheters förmåga att distribuera gods säkert, snabbt och kostnadseffektivt är avgörande för internationell och inrikes handel och ekonomisk utveckling. LÄS MER