Sökning: "Internationalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet Internationalisering.

 1. 1. Räven raskar entreprenören över krisen : - Eller hur affärscoacher främjar unga företags etablering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Skogsmo; Teddy Wickström; [2019]
  Nyckelord :kunskap; kunskapsspridning; mentorskap; inkubator; acceleratorprogram; etablering; kompetens; entreprenörskap; internationalisering; kommersialisering;

  Sammanfattning : För nyuppstartade företag är resurserna ofta små. Brist på kunskap och stöd gör att entreprenörer har många hinder för att lyckas etablera sig. Lyckligtvis finns det stöd från företagsinkubatorer och företagscoacher som har gjort resan förut och sitter på mycket erfarenhet. LÄS MER

 2. 2. Stimulating Internationalization through digitalization : Digital competence in Swedish manufacturing SMEs

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Muhammad Akash Bin Nasir; Abubakar Ismail Sada; [2019]
  Nyckelord :Internationalization; Internationalization process; Digitalization; Digital Competence; Swedish; Manufacturing; Small and Medium Enterprises; SMEs; Industry 4.0; Fourth Industrial Revolution; 4IR; Automation; Digital Skills; Motivation; Internationalisering; internationaliseringsprocess; digitalisering; digital kompetens; svensk; tillverkning; små och medelstora företag; små och medelstora företag; industri 4; 0; fjärde industrirevolutionen; 4IR; automation; digitala färdigheter; motivation;

  Sammanfattning : Digital competence used to be a confusing concept, until recently when some researchers coined a comprehensive definition of digital competence and formulated a conceptual framework in an SME context. However, the framework was only at a conceptual level and required to be tested with the empirics of a qualitative or quantitative study. LÄS MER

 3. 3. Ett svenskt detaljhandelsföretags internationaliseringsstrategi : en studie om att internationalisera i en digitaliserad tid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Ovuk; Muna Yusuf; [2019]
  Nyckelord :Internationalisering; detaljvaruhandel; internet; e-varuhandel; marknad; kunskap;

  Sammanfattning : Forskning inom området internationalisering har kritiserats för att inte ta hänsyn till effekten av digitaliseringen. Syftet med studien var att se om befintlig forskning inom området internationalisering kunde förklara en nutida internationaliseringsstrategi för ett svenskt detaljhandelsföretag. LÄS MER

 4. 4. Global organisationskultur - är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Demmelmaier; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :organisationskultur; företagskultur; globalisering; internationalisering;

  Sammanfattning : En väl fungerande organisationskultur som medarbetarna trivs i och arbetet effektiviseras blir allt viktigare för dagens företag. Fler och fler företag verkar globalt och vill därför skapa en gemensam företagskultur världen över. LÄS MER

 5. 5. Globalisering och den Svenska Skolvärlden : Politiska och internationella influenser över utbildning och hur globalisering som fenomen kan behandlas i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Rickard Högström Hadfy; [2019]
  Nyckelord :Globalism; Internationalisering; Globalisering; Skola; Samhällskunskap; Sociologi; konstruktivism; Multikulturell och Mångfald;

  Sammanfattning : Globalization is a fascinating concept mostly because of its influence on the world and the systems within it. The external factors in the surrounding world can make any country adapt to new ways of thinking. This effect has come to impact how education works and evolves and in what way education should persist. LÄS MER