Sökning: "Internationalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet Internationalisering.

 1. 1. Att anpassa sig eller inte : En uppsats om hur ett svenskt multinationellt företag anpassar sin organisationskultur i Storbritannien och USA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Bäremo; Linnea Funck; [2021]
  Nyckelord :internationalisering; multinationella företag; organisationskultur; nationskultur; ursprungsland; värdland;

  Sammanfattning : Till följd av viss kunskapsbrist avseende organisationskultur som ämne i en alltmer global värld studerar uppsatsen ett svenskt multinationellt företags anpassning av organisationskultur i två länder. Studien undersöker frågeställningarna: ​Hur anpassas organisationskultur i förhållande till värdland för ett svenskt multinationellt företag? ​och ​Hur påverkar nationskultur anpassningen av organisationskultur? ​Hofstedes teori om organisationskulturella dimensioner samt nationskulturella skillnader används för att identifiera olika kulturer. LÄS MER

 2. 2. Global Playground : En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Droga; Sara Hamrin; Alma Olsdotter; [2021]
  Nyckelord :Born Global; Internationalisering; Nätverk; Sociala medier; Mäklarbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum   2021-01-21 Nivå   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare Anna Droga  Sara Hamrin  Alma Olsdotter   940725   970430   960817 Handledare Kerstin Nilsson Nyckelord Born Global, Internationalisering, Nätverk, Sociala medier, Mäklarbranschen Titel  Global Playground  En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier.  Forsknings    Hur använder Born Globals nätverk som en resurs under etableringsåren? frågor                 Hur använder Born Globals digitala redskap i form av sociala medier för att  skapa sociala medier band under etableringsåren? Syfte  Studien syftar till att öka förståelsen för hur Born Globals använder sig av  sociala medier och nätverk under etableringsåren. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar digitaliseringen internationaliseringsprocessen för ett International New Venture?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Isaac; Joel Haglund; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; internationalisering; ​ ​International New Ventures​; ​psykiskt avstånd; liability of foreignness; liability of outsidership;

  Sammanfattning : Internationaliseringsprocessen är ett forskningsområde som har studerats under en lång tid. Men många modeller är äldre, tar inte tillräcklig hänsyn till digitaliseringen som fenomen och tar inte hänsyn till mindre bolag. LÄS MER

 4. 4. Internationaliseringens påverkan på finansiell prestation : En studie om hur grad av internationalisering påverkar finansiell prestation för IT- och telekombranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilma Wallensteen; Alice du Rietz; [2020]
  Nyckelord :grad av internationalisering; finansiell prestation; sambandet I-P; IT- och telekombranschen; trestegsteorin;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan grad av internationalisering och finansiell prestation för företag inom IT- och telekombranschen. Internationalisering har sedan länge betraktats som en allmän strategi för tillväxt och vinstmöjligheter för företag. LÄS MER

 5. 5. Vikten av sociala nätverk vid företagsetablering utomlands : En studie av svenska och franska entreprenörer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tilda Herrström; Linn Nordenberg; [2020]
  Nyckelord :International entrepreneurship; entrepreneurship; liability of foreignness; opportunity recognition; social networks; Sweden; France; Internationellt entreprenörskap; entreprenörskap; liability of foreignness; opportunity recognition; sociala nätverk; Sverige; Frankrike;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens globaliserade samhälle är länder till stor del sammanknutna ochmarknader betraktas snarare som nätverk av relationer än som klassiska marknader därolika aktörer verkar oberoende av varandra. Existerande forskning utgår i hög grad frånantagandet att små och medelstora företag redan har utvecklade affärsnätverk somsträcker sig över hemlandets gränser vid tidpunkten för internationalisering. LÄS MER