Sökning: "Internationell marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Internationell marknadsföring.

 1. 1. Hur hoppar man högst? : En studie om marknadsföringsstrategier bland Gasellföretag - inhouse eller outsource?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Berger; Max Nyman; [2019]
  Nyckelord :Tillväxt; Marknadsföring; Gasellföretag; Marknadsföringsstrategier; In-house; Outsource; Kärnkompetens;

  Sammanfattning : Information blir mer lättillgängligt och marknadsföringen är under ständig förändring. Det leder till att företag kan utöka sina konkurrensfördelar om man ligger i framkant inom dessa områden. Företag kan nå detta genom snabbare tillväxt som kan ske med hjälp av att outsourca vissa arbetsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Hemma bra men borta bäst : En kvalitativ studie om hur svenska modeföretag kan nå framgång på en internationell marknad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Matilda Forslund; Matilda Tullock; [2018]
  Nyckelord :Internationalisering; kunskap; nätverk; etableringsstrategier; etableringsform; svenska modeföretag;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och klargöra faktorer som kan kopplas till framgång och vara relevanta för företag inom modebranschen vid en internationell etablering.   Forskningsfrågor  • Vilka väsentliga aspekter bör företag ta hänsyn till vid en internationalisering? • Hur kan gynnsamma internationella etableringsstrategier för svenska modeföretag karaktäriseras?   Metod Studien är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod som präglas av ett växelspel mellan en deduktiv ansats och en induktiv ansats, vilket resulterar i en abduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. The two-faced moose : En studie om hur älgen används i internationell marknadsföring av Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Liljedahl; Christina Knutsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how Visit Sweden has chosen to work with the moose as a symbol targeting the international market. The study was based on an image analysis of Visit Sweden's website and an interview study with Visit Sweden content strategist. LÄS MER

 4. 4. There's a new sheriff in town! : En kvalitativ studie om OECD:s implementering av den största internationella skattereformen på över hundra år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Eleonor Broström; Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :BEPS; Action 7; OECD; Permanent establishment; International taxation; Corporate Structure; Profitability; Ethics; Morality; BEPS; Åtgärdspunkt 7; OECD; Fast driftställe; Internationell beskattning; Bolagsstruktur; Lönsamhet; Etik; Moral;

  Sammanfattning : Den internationella skattelagstiftningen har inte följt globaliseringens snabba utveckling, där det idag saknas regler vilka till fullo reglerar multinationella koncerners vinstallokering. Idag är flertalet nationers skattebaser därmed urholkade, då företag kan allokera vinster till nationer med låg eller ingen beskattning. LÄS MER

 5. 5. Influencer-marketing - En granskning av marknadsföringslagen och fördelningen av det juridiska ansvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Henrik Theander; [2017]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Handelsrätt; Influencer; Influencer-marketing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract Marketing is continuously changing and requires constant development to challenge consumers. Through the first blogs, a new marketing portal was created that was more penetrating than traditional advertising. From this, influencer marketing, i.e. LÄS MER