Sökning: "Internationell marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Internationell marknadsföring.

 1. 1. Påverkan av GDPR på företag: : en studie om betydelsen av GDPR för insamling av personliga uppgifter till target marketing och data mining.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Denise Loponen Mejia; Viktoria Mirkovic; [2020]
  Nyckelord :GDPR; target marketing; data mining;

  Sammanfattning : Title: The affects of GDPR on companies: a study about the impact of GDPR on the collection of personal data for target marketing and data mining.  Keywords: GDPR, target marketing, data mining Subject: Bachelor's thesis, International Marketing, 15hp. LÄS MER

 2. 2. Varför internationell marknadsföring : En studie om internationella marknadsföringsstudenters motivationer bakom deras programval 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Dominic Mills; Maximilian D´Alessandro; [2020]
  Nyckelord :Motivation; students; consumer behaviour; hedonism; utilitarism; intrinsic motivation; extrinsic motivation;

  Sammanfattning : Abstract   Date:                           2020/06/02   Level:                          Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr   Institution:                  School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                      D’alessandro Maximillian            &       Mills Dominic                            (1995/02/11)                                                    (1998/09/26)   Title:                            Why international marketing? - A study on the underlying motivational factors behind international marketing students choice of higher education   Tutor:                          Andreas Pajuvirta   Keywords:                   Motivation, students, consumer behaviour, hedonism, utilitarism, intrinsic motivation, extrinsic motivation   Research question:      Which motivational factors affect students when choosing the international marketing programmes in Sweden?   Purpose:                     The aim of this study is to contribute to a greater understanding of the existing, limited research regarding the motivational factors behind international marketing students choice of course. Furthermore, the study aims to create a holistic view of what motivational factors affect international marketing students when choosing their course. LÄS MER

 3. 3. Konsten att välja rätt influencer : En kvalitativ studie om hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Strandberg; Elin Thorén; [2020]
  Nyckelord :influencer marketing; social media; influencer; marknadsföring; influenser; varumärke;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konsten att välja rätt influencer Författare: Elin Thorén och Louise Strandberg Handledare: Navid Ghannad Examinator: Ulf Aagerup Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Internationell Marknadsföring Termin: VT 2020 Antal ord: 19 442Syfte: Syftet med denna uppsatsen är att få en bättre förståelse för hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke. Metod och material: Kvalitativ undersökning med fyra semistrukturerade intervjuer Huvudresultat: Samtliga fallföretag identifierar och väljer influencers med omsorg genom att försöka ta reda på om influencern är en bra match till deras varumärke och dess värderingar för att marknadsföringsmetoden ska ses som trovärdig. LÄS MER

 4. 4. Hur hoppar man högst? : En studie om marknadsföringsstrategier bland Gasellföretag - inhouse eller outsource?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Berger; Max Nyman; [2019]
  Nyckelord :Tillväxt; Marknadsföring; Gasellföretag; Marknadsföringsstrategier; In-house; Outsource; Kärnkompetens;

  Sammanfattning : Information blir mer lättillgängligt och marknadsföringen är under ständig förändring. Det leder till att företag kan utöka sina konkurrensfördelar om man ligger i framkant inom dessa områden. Företag kan nå detta genom snabbare tillväxt som kan ske med hjälp av att outsourca vissa arbetsprocesser. LÄS MER

 5. 5. Hemma bra men borta bäst : En kvalitativ studie om hur svenska modeföretag kan nå framgång på en internationell marknad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Matilda Forslund; Matilda Tullock; [2018]
  Nyckelord :Internationalisering; kunskap; nätverk; etableringsstrategier; etableringsform; svenska modeföretag;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och klargöra faktorer som kan kopplas till framgång och vara relevanta för företag inom modebranschen vid en internationell etablering.   Forskningsfrågor  • Vilka väsentliga aspekter bör företag ta hänsyn till vid en internationalisering? • Hur kan gynnsamma internationella etableringsstrategier för svenska modeföretag karaktäriseras?   Metod Studien är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod som präglas av ett växelspel mellan en deduktiv ansats och en induktiv ansats, vilket resulterar i en abduktiv ansats. LÄS MER