Sökning: "Internationell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 612 uppsatser innehållade orden Internationell rätt.

 1. 1. Hävningsskyldighet vid befarat avtalsbrott - en köprättslig argumentationsanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Nordman; [2021-06-21]
  Nyckelord :Anteciperat avtalsbrott; Anticipatory breach; Avtalsbrott; CISG; Fullgörelse; Fundamental breach; Hävning vid befarat avtalsbrott; Hävningsgrund; Hävningsskyldighet; Internationella köplagen; Köplagen; Köprätt; Lojalitetsplikt; Obefogad hävning; Skadebegränsningsplikt;

  Sammanfattning : För att uppfylla sin skadebegränsningsplikt enligt köplagen ska den skadelidande vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Motsvarande gäller även enligt den internationella köplagen (CISG). Ett lämpligt sätt att begränsa sin skada kan vara att utöva sin rätt till hävning vid befarat avtalsbrott. LÄS MER

 2. 2. Att vara dubbelt särskild - Om barn med särbegåvning och samtidig funktionsnedsättning i skolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Erika Hedlund; [2021-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internationell forskning har visat att dubbelt särskilda barn har ökad risk för negativa skolerfarenheter och psykisk ohälsa. Svensk forskning är dock mycket begränsad. LÄS MER

 3. 3. The Vienna Convention of 1983: context, failure and aftermath

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Gerard Farrell; [2021]
  Nyckelord :Vienna Convention of 1983; Disputed archives; Decolonisation; Neocolonialism; Third World; international law; codification; UNESCO; ILC; ‘Migrated Archives’; Algeria; Kenya; Wienkonventionen 1983; omstridda arkiv; avkolonisering; neokolonialism; tredje världen; internationell rätt; kodifikation; UNESCO; ILC; ’Migrated Archives’; Algeriet; Kenya;

  Sammanfattning : This thesis examines the Vienna Convention on succession of States in respect of State Property, Archives and Debts, which was adopted in 1983 but subsequently failed to enter into force as too few states ratified it. Attention is given to the section of the Convention concerned specifically with the fate of archives in state succession, and the reasons why most of the major western nations, in particular those who had formerly or still possessed colonies, voted against the text. LÄS MER

 4. 4. Beskattning av den digitala ekonomin: Kan OECD leda vägen framåt? - En utredning av OECD:s förslag avseende Pillar One och Pillar Two.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; internationell beskattning; digitala ekonomin; OECD; fast driftställe; Pillar One; Pillar Two; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den digitala ekonomins framfart de senaste decennierna står det internationella skattesystemet inför flertalet stora utmaningar. De gällande principerna inom den internationella skatterätten har ställts på sin spets då nutidens företag i allt större utsträckning är digitala. LÄS MER

 5. 5. Refusing Medical Treatment due to Mental Capacity - A Study of the Concept of a Valid Consent and What the Healthcare Personnel's Obligations are When the Patient has not Given an Informed Consent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; Mental Capacity; Legal Capacity; Administrative Law; Social and Welfare Law; Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay has two purposes: to examine how much the patient has to understand to be able to consent to medical treatment and what the healthcare personnel's obligations are when the consent is not informed. Regarding the first purpose I concluded that there is no explicit requirement of a certain mental capacity to consent but that if one considered an uninformed consent to constitute a forced bodily intervention, which is prohibited in Chapter 2 Section 6 Instrument of the Government, then medical treatment can be refused. LÄS MER