Sökning: "Internationell skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Internationell skatterätt.

 1. 1. Gränsöverskridande resultatutjämning : En analys mot bakgrund av EU-domstolens praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Resultatutjämning; Gränsöverskridande resultatutjämning; Marks Spencer; Memira; Holmen; Internationell skatterätt; EU-skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skatterätt Fast driftställe : Ska jag beskattas i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Demir; André Rassmusen; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fast driftställe; OECD; BEPS; Inkomstskattelagen; verksamheter av förberedande eller biträdande art;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där globaliseringen numera är ett faktum och internationell handel är vanligt förekommande även för privatpersoner. Staterna förändras och ekonomierna utvecklassamtidigt som det är blir vanligare för bolag att bedriva verksamheter i flera olika länder. LÄS MER

 3. 3. Tillämpningen av korrigeringsregeln och dess följdverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Olsson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Inkomstskatt; Internprissättning; Korrigeringsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt den så kallade korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL följer att när ett re-sultat av en näringsverksamhet blir lägre, till följd av att villkor som avtalats avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende nä-ringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle uppgått till om sådana villkor inte funnits. LÄS MER

 4. 4. Fast driftställe 2.0 - En redogörelse för förslagen till beskattning av en betydande digital närvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wiktoria Matulaniec; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under current international tax law, profits of an enterprise are only taxable in the domicile of the enterprise unless it operates through a permanent establishment in another state. If the enterprise carries on business as aforesaid, profits attributable to the permanent establishment may be taxed in the other state. LÄS MER

 5. 5. Fragmenterad affärsverksamhet : En analys av antifragmenteringsregeln i OECD:s modellavtal 2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jessika Svensson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Internationell skatterätt; Antifragmenteringsregeln; Fast driftställe; OECD;

  Sammanfattning : .... LÄS MER