Sökning: "Internationell straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Internationell straffrätt.

 1. 1. Våldtäkt som krigsvapen i väpnade konflikter – Hur kan rättvisa skipas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Forssblad; [2019]
  Nyckelord :ICC; Våldtäkt; Brott mot mänskligheten; Väpnade konflikter; FN:s säkerhetsråd; Internationell straffrätt; Folkrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldtäkter som ett krigsvapen i väpnade konflikter utgör en av historiens stora tystnader. Det var först under 1990-talet, genom de internationella krigsförbrytartribunalerna i forna Jugoslavien (ICTY) och Rwanda (ICTR), som det internationella samfundet uttryckligen erkände våldtäkt som brott mot mänskligheten. LÄS MER

 2. 2. Om IS och internationell straffrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Linder; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ISIS has committed horrible crimes to people in their “caliphate”, especially towards ethnic minorities and women. Their actions are according to the UN Independent Commission of Inquiry considered to constitute crimes against humanity, war crimes and genocide. LÄS MER

 3. 3. Folkrättsbrott i Syrien och Irak - En undersökning om lagföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedda Hedenskog; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; internationell straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper investigates what alternatives exist for prosecuting the perpetrators who have committed international crimes in the armed conflict in Syria and Iraq since 2011 within the international judicial system. In order to achieve an effective prosecution which at the same time also guarantees important principles of criminal law, this paper will also identify the challenges that exist with these prosecution alternatives. LÄS MER

 4. 4. Rätten att försvara sig mot en närstående person - En undersökning av nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Dantorp; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; genus; excess; putativt nödvärn; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det en nödvärnsrätt som ger en person rätt till ansvarsfrihet när denna försvarat sig mot ett brottsligt angrepp på sin person. Denna rätt har dock kritiserats för att vara utformad att fungera bättre i typiskt sett manliga våldssituationer, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. (O)laglig handel med hotade djur och växter – en analys av den straffrättsliga regleringen avseende handel med produkter av hotade djur- och växtarter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Elmér; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; CITES; artskyddsbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är omfattande. En bidragande orsak är handeln med hotade djur och växter. Mot bakgrund av en ökad internationell illegal handel har CITES-konventionen utarbetats. Inom EU gäller CITES-förordningen. LÄS MER