Sökning: "Internationella relationer mellanöstern"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Internationella relationer mellanöstern.

 1. 1. Västbanken, konflikten mellan mänskliga rättigheters auktoritet och nationell suveränitet - Argumentationsanalys om Västbanken efter sexdagarskriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Oliver Filipov Madjar; [2020]
  Nyckelord :Suveränitet; mänskliga rättigheter; realism; internationella relationer; mellanöstern.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Västbanken i Israel-Palestina regionen har varit en konfliktzon i flera decennier där människor idag befinner sig under administrering och ockupation. Spänningar finns fortfarande i området när bosättningar ökar. LÄS MER

 2. 2. “I’VE ALWAYS FELT SINCE I WAS A CHILD THAT THERE IS INJUSTICE, IN LIKE WHEN IT COMES TO MEN AND WOMEN” - En kvalitativ studie om kvinnorättsarbete i Jordanien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Öhrlund; Sara Hector; [2018-12-14]
  Nyckelord :kvinnorättsarbete; Jordanien; respons; arabisk feminism; islamisk feminism;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur arbete för kvinnors rättigheter i Jordanien kan se ut och vilken respons kvinnorättsarbetare vi mött upplever att deras arbete får, samt hur kvinnorättsarbetarna upplever kvinnors situation. Vi genomförde åtta intervjuer med sammanlagt tio informanter, vilka på något sätt arbetar för kvinnors rättigheter i Jordanien. LÄS MER

 3. 3. Ödesstund för Europa : Om de geopolitiska konsekvenserna av Europas beroende av rysk energi

  Magister-uppsats, Avdelning för geografi; Filosofiska fakulteten

  Författare :Jacob Nordangård; [2007]
  Nyckelord :Politisk geografi; geopolitik; internationella relationer; Peak Oil; energi;

  Sammanfattning : This is a tale about energy and power. It describes the geographer Halford Mackinder’s geopolitical theories and compares them with current views outlined by Zbigniew Brzezinski and Michael T Klare, among others. LÄS MER

 4. 4. Olof Palmes internationalism : Idéanalys om Olof Palmes internationella ideologi

  Magister-uppsats, Ekonomiska institutionen

  Författare :Markus Inanoglu; [2006]
  Nyckelord :Olof Palme; demokrati; mänskliga rättigheter; folkrätten; fred; säkerhet; jämlikhet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa idéanalytiska uppsats har behandlat och analyserat Olof Palmes internationella engagemang och ideologi. Den har beaktat hans främsta politiska idéer och principer: demokrati och mänskliga rättigheter, folkrätten, fred och säkerhet samt jämlikhet ur ett internationellt sammanhang. LÄS MER