Sökning: "Internationella relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden Internationella relationer.

 1. 1. “Mellankrigsanalogins” moderna giltighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hareng Omar; Haris Hadzovic; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: autokratisering; demokratisk tillbakagång; democratic stock; mellankrigsanalogin; tredje autokratiseringsvågen .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatsen är att undersöka om ett lands demokratiska historia påverkar dess demokratiska utveckling i modern tid - mer specifikt ifall lägre nivåer av demokratisk historia ger upphov till autokratisering i form av demokratiska tillbakagångar. Baserat på teorin om Mellankrigsanalogin, avser vi studera de baltiska länderna: Litauen, Estland och Lettland. LÄS MER

 2. 2. Fara och förändring : Sveriges säkerhetspolitiska förhållande till Ryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Wellton; [2020]
  Nyckelord :Sverige-Ryssland; Post-sovjet; Försvarsberedningen; internationella relationer; Jämförande teoriprövande fallstudie; Försvar; realistisk teori; Krim; Säkerhetspolitik; maktbalans; polaritet; säkerhetsdilemmat.;

  Sammanfattning : This essay examines the international relationship of Sweden and Russia in the period after the Cold war and the dissolution of the Sovietunion. Focusing on the period before and after the annexation of Crimea. LÄS MER

 3. 3. Västbanken, konflikten mellan mänskliga rättigheters auktoritet och nationell suveränitet - Argumentationsanalys om Västbanken efter sexdagarskriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Oliver Filipov Madjar; [2020]
  Nyckelord :Suveränitet; mänskliga rättigheter; realism; internationella relationer; mellanöstern.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Västbanken i Israel-Palestina regionen har varit en konfliktzon i flera decennier där människor idag befinner sig under administrering och ockupation. Spänningar finns fortfarande i området när bosättningar ökar. LÄS MER

 4. 4. Evaluating urban climate policies : A comparative case study of Stockholm and Dublin

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Jerker Bohman; [2020]
  Nyckelord :international relations; urban climate governance; cities; climate policy; climate mitigation; climate adaptation; analytical framework; document analysis; comparative case study; Stockholm; Dublin;

  Sammanfattning : Climate change is a collective action problem that has been seen as something that needs a global solution. This has resulted in multilateral agreements, such as the Paris Agreement, which can largely be said to have been unsuccessful so far. This has led to an increased awareness of the potential of cities as being part of the solution. LÄS MER

 5. 5. Den (icke-) feministiskautrikespolitiken : En kvalitativ textanalys av den feministiska utrikespolitiken jämförd mot feministisk teori i internationella relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Edvinn Gashi; [2020]
  Nyckelord :Feminism; utrikespolitik; vapenexport; migration; bistånd; säkerhet; kvinnor; internationella relationer; diplomati; Förenade arabemiraten; Palestina;

  Sammanfattning : In late 2014, Sweden became the first country in the world to adopt what it described as ”feminist foreign policy”. This was immediately met by both praise and criticism. LÄS MER