Sökning: "Internationellt entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Internationellt entreprenörskap.

 1. 1. Supportive Measures for Scaling Swedish Social Organizations Abroad: Intermediaries’ Perception of Initiatives Needed

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Märta Ferm; [2019]
  Nyckelord :Social organizations; Intermediary organizations; Internationalization; Entrepreneurial ecosystem; Sociala organisationer; Intermediära organisationer; Internationalisering; Entreprenöriella ekosystem;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om intressenter som verkar i det svenska ekosystemet för entreprenörskap upplever att det finns ett behov av insatser för att stötta sociala organisationers internationalisering – och om sa är fallet, vilket stöd som ska implementeras för att skapa maximalt värde. Nio semistrukturerade intervjuer med intressenter som representerar akademiska institutioner, myndigheter och stödorganisationer genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Ingen kan göra allt men alla kan göra något : En kvalitativ fallstudie om hur företag i en nätverksorganisation kan balansera entreprenörskap och strategi i sin verksamhet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Thelin; Amanda Lindström; [2018]
  Nyckelord :Strategic entrepreneurship; strategic management; entrepreneurship; networks; network organization; outsourcing; strategic outsourcing.; Strategiskt entreprenörskap; strategisk ledning och styrning; entreprenörskap; nätverksorganisation; outsourcing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen samt digitaliseringen har lett till stora förändringar på den globala marknaden. Företag konkurrerar inte längre bara regionalt eller nationellt utan även internationellt. LÄS MER

 3. 3. Sverigebilden internationellt : En studie inriktad på vilken bild av Sverige som kommuniceras internationellt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Caroline Lennefors; [2017]
  Nyckelord :Sverige; Visit Sweden; turism; marknadsföring; image; målgrupp; kommunikation; internationellt; Sverigebilden;

  Sammanfattning : Visit Sweden is a marketing company with the main objective to promote Sweden from a tourism perspective internationally. Visit Sweden’s main office is in Stockholm. Other than that, Visit Sweden has twelve abroad offices which focus on marketing of Sweden in the specific country. LÄS MER

 4. 4. Tech Start-up Internationalisation : Development of an internationalisation model for born global web-based tech start-ups from European start-up hubs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Malina Koch; [2017]
  Nyckelord :Start-up; internationalisation; born globals; international entrepreneurship; Internationalisering; Internationell entreprenörskap; Born global; Tech startup;

  Sammanfattning : International entrepreneurship is a prominent phenomenon in contemporary research, because of the ease of internationalisation for companies. Start-up hubs in Europe are booming and especially web-based tech companies internationalise quickly. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörskap i skolan : vad tycker lärare i årskurs 1-3?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Friberg; Sanna Neimark; [2016]
  Nyckelord :Entrepreneurship; teacher; attitudes; primary school;

  Sammanfattning : Ordet entreprenörskap skrevs in i grundskolans läroplan 2011 och ingår idag i skolans uppdrag. Entreprenörskap är i ropet såväl internationellt som nationellt och begreppet har letat sig in i styrdokument via Europarådet och regeringskansliet. LÄS MER