Sökning: "Internet Meme"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Internet Meme.

 1. 1. En formell titt på informell svensk historia - en analys av populära internationella forums brukande av svensk historia genom internet memes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Simon Torffvit; [2021]
  Nyckelord :Sverige; Svensk; Historia; Sweden; Swedish; History; Popular; Populära; Populär; Meme; Memes; Internetfenomen; Internetmeme; Internetmemes; International; Forums; Sociala medier; Sociala; Medier; Bild; Bilder; Analys; Kvalitativ; Social media; Social; Media; Reddit; Facebook; Twitter; Instagram; Historiebruk; Bildanalys; Use of history; Picture; Image; Analysis; Vikingatiden; Vikings; Stormaktstiden; Sabaton; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som huvudsakliga frågeställning att besvara frågan om hur svensk historia gestaltas och brukas i populära memes på internationella forum, och varför den gestaltas och brukas på dessa sätt. Uppsatsen kommer fram till att den mest förekommande aspekten av svensk historia är vikingatiden, följt av 1900-talets utrikespolitik, stormaktstiden och kontemporär svensk kulturhistoria. LÄS MER

 2. 2. Discurso multimodal de resistencia en los memes "No a Keiko" antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú (2016)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Delfa Obdulia Tejada Rosado; [2020]
  Nyckelord :Discursive resistance; multimodal discourse; Internet meme; discursive strategies; elections; Peru; social networks; Discurso de Resistencia; discurso multimodal; meme de Internet; estrategias discursivas; elecciones; Perú; redes sociales;

  Sammanfattning : El presente estudio pretende determinar las estrategias discursivas empleadas en los memes “No a Keiko” para expresar el discurso político de resistencia en contra de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta electoral en Perú (2016). Con esta finalidad, se seleccionaron los 50 memes más compartidos por los usuarios de la página de Facebook “No a Keiko” (publicados entre el 11 de abril del 2016 y el 4 de junio del mismo año) y que contuvieran modos tanto visuales como verbales. LÄS MER

 3. 3. Meme-ento mori : En kritisk diskursanalys av politiska coronarelaterade memes i en amerikansk subreddit.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Erik Sedin; Manne Berggren Wiklund; [2020]
  Nyckelord :meme; critical discourse analysis; corona; trump; memes; disaster; collapse; power criticism; politics; meme; kritisk diskursanalys; corona; trump; memes; katastrof; kollaps; maktkritik; politik;

  Sammanfattning : Since the start of 2020 the coronavirus has spread across the world like wildfire. The pandemic has so far killed over one hundred thousand people in its global rampage, and has subsequently left many countries in economic and political ruins. LÄS MER

 4. 4. Racial Performances On Social Media - A study of the Sweet Brown memes

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Simone Sevel-Sørensen; [2019]
  Nyckelord :Racial Performance; Internet memes; Minstrelsy; Digital Blackface; Internet Culture; Race; Representation;

  Sammanfattning : Abstract:Social Media has become a powerful tool in several aspects. It can mobilize movements, rallying for social or political causes, and it can bring people together to share experiences or interest on a global platform. LÄS MER

 5. 5. The rise and demise of a meme : A study on what a meme is and why people are spreading them

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Amanda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Internet meme; Reddit; Social media; Spreadability;

  Sammanfattning : Social media content, as well as how it is being used and the impact it has on the society, have underwent significant transformations and nowadays they are quite different from what they were when social media just came around. Analysing the transformations is important for understanding both the current state and further development of the technology that stands behind social media. LÄS MER