Sökning: "Internet historia"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Internet historia.

 1. 1. Teknikundervisningens bild av internet som system : Tematisk analys av läromedel för gymnasiekursen Teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Magnus Hagström; [2023]
  Nyckelord :internet; teaching technology; technology didactics; technological literacy; textbook analysis; curriculum emphasis; educational focus; systems language; companion meanings.; internet; teknikundervisning; teknikdidaktik; läromedelsanalys; bildningsemfaser; bildningsfokus; systemspråk; följemeningar.;

  Sammanfattning : Teknik är nära sammanflätad med människan och internet med sin kraftfulla infrastruktur påverkar oss dagligen. Trots detta reflekterar vi sällan över det och beskriver systemet vagt och med grova förenklingar. LÄS MER

 2. 2. “Det ingick i livet” : Minnen om barndom och vardag i barnsomsorgen och omsorg om barn 1940–1950

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Margreth Engfors; [2022]
  Nyckelord :Childhood; everyday life; formal and informal childcare; views of children; oral history; preschool didactics; Barndom; vardagsliv; formell och informell barnomsorg; barnsyn; muntlig historia; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur äldre personer ser tillbaka på sin barndom och vardag i barnomsorgen 1940–1950. Genom muntlig historia som teori analyseras de minnen och berättelser som har samlats genom en enkät och textdiskussion från 16 personer via forum på internet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag hade aldrig kunnat fråga mamma om detta”: En genus- och kunskapshistorisk textanalys av frågorna och svaren i ungdomstidningen Kamratpostens frågespalt om sex och samlevnad från 1964-2019

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Ludvig Lhonneur; [2021]
  Nyckelord :Kamratposten; KP; genushistoria; kunskapshistoria; barn- och ungdomshistoria; kropp knopp; sex och samlevnad; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The source material for my thesis has been the question column about puberty and sex in the Swedish youth magazine Kamratposten. The target audience of the magazine are boys and girls age 8-15 and it was founded in 1892 by the school teacher Stina Quint. LÄS MER

 4. 4. En formell titt på informell svensk historia - en analys av populära internationella forums brukande av svensk historia genom internet memes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Simon Torffvit; [2021]
  Nyckelord :Sverige; Svensk; Historia; Sweden; Swedish; History; Popular; Populära; Populär; Meme; Memes; Internetfenomen; Internetmeme; Internetmemes; International; Forums; Sociala medier; Sociala; Medier; Bild; Bilder; Analys; Kvalitativ; Social media; Social; Media; Reddit; Facebook; Twitter; Instagram; Historiebruk; Bildanalys; Use of history; Picture; Image; Analysis; Vikingatiden; Vikings; Stormaktstiden; Sabaton; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som huvudsakliga frågeställning att besvara frågan om hur svensk historia gestaltas och brukas i populära memes på internationella forum, och varför den gestaltas och brukas på dessa sätt. Uppsatsen kommer fram till att den mest förekommande aspekten av svensk historia är vikingatiden, följt av 1900-talets utrikespolitik, stormaktstiden och kontemporär svensk kulturhistoria. LÄS MER

 5. 5. Historia i original : Legitimitet och historiesyn på Riksarkivets webbplats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Arkivvetenskap; Riksarkivet; Diskursanalys; Historievetenskap; Kulturarv; Webbplats; Legitimitet; Historiska källor; Riksarkivet.se; Kunskap; Laclau Mouffe; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the texts and images appearing on the internet homepage of the Swedish national archive - riksarkivet.se. This is done by using the discourse analysis theory, as it is presented by Laclau and Mouffe. LÄS MER