Sökning: "Internet of Things"

Visar resultat 1 - 5 av 1030 uppsatser innehållade orden Internet of Things.

 1. 1. Det är logiskt att anpassa sig till logiken : En experimentell studie om hur nutida plattformars logik påverkar trovärdigheten hos SVT.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Tova Sundberg; [2021]
  Nyckelord :credibility; logic; platform; public service; SVT; trovärdighet; logik; plattform; public service; SVT;

  Sammanfattning : Det spelar ingen roll hur perfekt ett nyhetsmedie är i teorin om det inte konsumeras eller litas på av samhällets medborgare (Strömbäck et al., 2020). Tillit och trovärdighet gentemot medier, såväl kommersiella- som public service-drivna, är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 2. 2. Designing and evaluating a free weight training application

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Joakim Rudberg; Dominika Motylinska; [2021]
  Nyckelord :Interaction Design; User Experience UX ; Internet of Things IoT ; Multi- Camera Positioning; Fitness Apps; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Physical activity plays a significant role in people's health, and the market for fitness apps is today a large growing market. This thesis work was conducted in conjunction with Advagym, Sony's connected gym solution that tracks activity using IoT sensors mounted on fitness machines to log detected exercises in a smartphone app. LÄS MER

 3. 3. Internet of Things : A qualitative study about people’s knowledge of IoT and concerns in using IoT devices

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Adam Beskow; [2021]
  Nyckelord :IoT Internet of Things ; Survey study; People’s knowledge of IoT; Privacy;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) devices often described as Smart products for consumers consists ofphysical things that inherit an Internet connection and therefore enable physical things to talkbetween each other and with people. IoT is a growing market with products existing in e.g.,consumers' homes, healthcare, or industries. LÄS MER

 4. 4. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
  Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER

 5. 5. TempScanner : An application to detect fever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mattias Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Raspberry Pi; Thermal Camera; Camera; Internet of Things; IoT Hub; Azure; Cloud storage; Influenza; Fever detection; Fever; Raspberry Pi; värmekamera; kamera; Internet of Things; IoT Hub; Azure; molnlagring; influensa; feberdetektering; feber;

  Sammanfattning : This thesis describes how a solution can be built to detect human flu-like symptoms. Flu-like symptoms are important to detect to prevent Covid-19 [6]. As people are returning to work there is a need for a simple way of detecting flu-like symptoms to prevent the spread of Covid-19. LÄS MER