Sökning: "Internet sökmotorer"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Internet sökmotorer.

 1. 1. Data Protection Considerations in EU Competition Law - A Natural Evolution or Disruptive Development?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Data; Personal data; Big data; Data Protection; Privacy; EU; Competition law; EU competition law; GDPR; Abuse of a dominant position; Article 102 TFEU; Bundeskartellamt; Facebook; WhatsApp; Digital era; Platforms; Networks; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It goes without saying that the world that we live in is becoming increasingly digitised. People communicate on Facebook, order products on Amazon, and use Google Search to find everything the Internet has to offer. A common denominator of these services is that they are all offered for free. LÄS MER

 2. 2. "Ska sökmotorn verkligen vara den viktigaste besökaren?" : En kvalitativ intervjustudie om företags syn på samspelet mellan sökmotoroptimering och användbarhet på webbsidor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sara Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Search engine optimization; usability; interplay; interaction; web development; Sökmotoroptimering; användbarhet; samspel; interaktion; webbutveckling;

  Sammanfattning : Det stora utbudet av webbsidor på internet har resulterat i ett ökat användande av sökmotorer för att hitta information. Sökmotorer tillåter internetanvändare att snabbt söka, selektera och finna svar på sina frågor. LÄS MER

 3. 3. En närstående rättighet för presspublikationer på den digitala inre marknaden - En studie av artikel 15 i direktiv (EU) 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Flamborn; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; immaterialrätt; upphovsrätt; internet; närstående rättigheter; presspublikationer; DSM; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In today's digitized society, publishers of legacy printed media face major financial hardships in the sale of newspapers and other magazines. Thus, most publishers today have made their publications available to readers online. LÄS MER

 4. 4. Sökmotoroptimering för en e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Amelia Asplund; David Björelind; Jonathan Reimertz; Emelie Remnebäck; Alice Velander; Gustav Wahlquist; Erik Wiström; Boris Wu; [2019]
  Nyckelord :Search engine optimization; seo; Sökmotoroptimering;

  Sammanfattning : Dagens snabba digitaliseringstakt driver stora förändringar i konsumenters sätt att handla. Allt fler använder internet och sökmotorer vid handel och e-handelstjänster har blivit allt mer beroende av sökmotorer samt deras placering hos dessa. LÄS MER

 5. 5. Prototyp för att öka exponeringen av skönlitteratur på internet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arvid Viderberg; Hampus Hammersberg; [2018]
  Nyckelord :Literature; Stemming; Stop words; Copyright; Indexing; Scrambling; Expose; Böcker; Upphovsrätt; Behandling; Exponering; Skönlitteratur; Exponering;

  Sammanfattning : På internet idag genereras information för att exponera böcker manuellt. Det är information som till exempel genre, författare, platser och sammanfattning. LÄS MER