Sökning: "Internet som informationskälla"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Internet som informationskälla.

 1. 1. Unga kvinnors erfarenheter av hormonell antikonception : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Borg; Clara Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :hormonell antikonception; preventivmedel; unga kvinnor; biverkning; erfarenhet; sexuell och reproduktiv hälsa;

  Sammanfattning : Hormonella preventivmedel var initialt en frigörelse för kvinnan. I takt med att kvinnor idag har en tidig samlagsdebut och samtidigt väljer att senare bilda familj krävs det effektiva preventivmedel. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av akut kejsarsnitt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Folkesson; Emma Lövdahl; [2018-01-19]
  Nyckelord :Akut kejsarsnitt; stöd; barnmorska; information; blogg;

  Sammanfattning : Background: By 2015, 7.5% of all births in Sweden ended with emergency caesarean sections. Research shows that women who have undergone an emergency caesarean section often have a negative experience of childbirth. To avoid this, it is important with information and continuous support from midwife. LÄS MER

 3. 3. The Recipe for Cookies : A studies about cookies & the GDPR-law

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Bader; Eva-Louise Castefelt; Louise Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :cookie; user utility regarding webpages; user’s personal information; GDPR; e-commerce; retargeting; cookie; användbarhet av hemsidor; användarens personliga information; GDPR; e-handel; retargeting ;

  Sammanfattning : The term cookie regarding IT is still a relatively new term. It is rarely discussed among internet users. The name cookie is fairly known but the concept not as much. Cookies are well established by different companies and organizations that in some way offer online services. LÄS MER

 4. 4. Djurägares källor till läkemedelsinformation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ulrika Maria Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Information om läkemedel som skall användas till djur erhålls skriftligt från den bipacksedel som i Sverige måste finns med i alla läkemedelsförpackningar, samt muntligt från veterinärer och farmaceuter. Läkemedelsinformation kommuniceras även elektroniskt genom olika webbplatser på Internet, bland annat www.fass.se. LÄS MER

 5. 5. WebTaint: Dynamic Taint Tracking for Java-based Web Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Adolfsson; [2018]
  Nyckelord :WebTaint; Taint Tracking; Dynamic Taint Tracking; Web Applications; Java;

  Sammanfattning : The internet is a source of information and it connects the world through a single platform. Many businesses have taken advantage of this to share information, to communicate with customers, and to create new business opportunities. However, this does not come without drawbacks as there exists an elevated risk to become targeted in attacks. LÄS MER