Sökning: "Internetgenerationen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Internetgenerationen.

  1. 1. Pedagogen och internet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Leuonra Ibraimi; [2014]
    Nyckelord :Internet; Internetgenerationen; Barn; Ungdomar; IT;

    Sammanfattning : Forskning benämner de barn och ungdomar som föddes under åttio- och nittiotalet som internetgenerationen. Innebörden av detta begrepp är att vi har en hel generation som vuxit upp med nätet som ett ständigt närvarande fenomen samt att detta i sin tur påverkat ungas vardag, socialisation och inlärning. LÄS MER