Sökning: "Interoperability Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Interoperability Systems.

 1. 1. Towards Synthetic Vertical Integration - How Blockchain might reshape Supply Chain Integration in the fashion industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Freytag; [2021-11-22]
  Nyckelord :Supply Chain Integration; Vertical Integration; Blockchain Technology; Small and Medium Enterprises; SME; Fashion Industry; Interoperability Systems;

  Sammanfattning : Supply chain integration is a field that has been long studied to better understand how companies may improve their businesses. A broader supply chain integration has been traditionally linked to large or multi-national enterprises, who possess more resources and power to improve their supply chains, and pursue strategies such as vertical integration as means to gain a competitive advantage. LÄS MER

 2. 2. Investigating a decision support tool for designing Internet of Things solutions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Przemyslaw Lewandowski; [2021]
  Nyckelord :HCI; Internet of Things; Design process; Design Toolkit; Design tools; User Experience; Learnability.;

  Sammanfattning : Despite the apparent benefits of IoT systems, designing them is challenging due to many technical aspects that need to be considered and their mutual interference. The aspects of latency, longevity, and interoperability influence the usability of the final product. LÄS MER

 3. 3. Managing a digital transformation : A case study of digitizing functional operations in a sociotechnical system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Flodmark; Carl Sävendahl; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; cognitive systems engineering; cognitive work analysis; work domain analysis; clinical studies; healthcare; sociotechnical system; contract management; Digitalisering; digital transformation; cognitive systems engineering; cognitive work analysis; work domain analysis; kliniska studier; hälso- och sjukvård; sociotekniska system; kontraktadministration;

  Sammanfattning : Sweden has the ambition to be the world leading country leveraging the opportunities of digitalization in the healthcare sector. In parallel, the Swedish Research Council highlights that conducting more clinical studies is essential to improve the healthcare. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar med implementering av BIM genom hela värdekedjan : en analys av informationsgap i BIM-projekt med stöd av innovationsteori

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Klint; Fabian Strand; [2021]
  Nyckelord :BIM; Cost efficiency; Implementation; Information gap; Innovation theory; Interoperability; Proprietary rights; Stakeholder efficiency; Aktörsengagemang; BIM; Implementering; Informationsgap; Innovationsteori; Interoperabilitet; Kostnadseffektiviet; Proprietära rättigheter;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett ämne som ständigt diskuteras och har på senare år utvecklats på många plan. Inom byggbranschen har BIM (Byggnadsinformationsmanagement) länge setts som en digital lösning vilken kan tänkas utveckla branschen inom flera områden, men trots det är den digitala utvecklingen inom branschen relativt låg vilket kan ge indikation på lägre produktivitet. LÄS MER

 5. 5. Usability evaluation of electronic dental record systems in Sweden : A survey among dentists and dental hygienists

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Malaz Shelh; [2021]
  Nyckelord :Usability; electronic dental record; dental care; IT in dental care; health informatics; usability problems;

  Sammanfattning : Electronic Dental Records (EDR) are an important part of dental care in Sweden. The usability of these records can affect the workflow in dental care organizations. This study aims to measure the System usability scale (SUS) score of EDRs that are used in dental clinics in Sweden. LÄS MER