Sökning: "Interorganisational collaboration"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Interorganisational collaboration.

 1. 1. The perceived role of trust as one of the factors enabling interorganisational collaboration: A case study of Partnership Skåne

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emily Corcoran; Andrew Poole; [2018]
  Nyckelord :Interorganisational collaboration; Interorganisational trust; Complexity;

  Sammanfattning : Using migration as an example of a complex social challenge this thesis principally asked how those working in a complex interorganisational collaboration perceived the role of interorganisational trust as one of the relevant enabling factors. A qualitative case study approach was employed focusing on Partnership Skåne, a social innovation addressing migration in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Förväntningar på fördelar med projektsamarbeten : En fallstudie i utvecklingssamarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig projektägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emma Jakobsson; Linnéa Myhrman; [2017]
  Nyckelord :Interorganisational cooperation; Project cooperation; Triple Helix; Soft values; Advantages; Interorganisatoriskt samarbete; Projektsamarbete; Triple Helix; Mjuka värden; Fördelar;

  Sammanfattning : Offentlig projektägande är ett sätt att öka takten på miljöinnovationer och bidrar förutom till ett hållbarare samhälle även med tillväxt. Projektsamarbeten mellan näringsliv, offentlig aktör och högskola faller inom modellen Triple Helix och anses vara en effektiv form av samverkan där satsade resurser kan ge större avkastning. LÄS MER

 3. 3. Hur strukturerar ett textilföretag sitt vattenarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Simon Iaffa Nylén; [2016]
  Nyckelord :Water management; Textile industry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study I intend to examine how textile companies address water in its operations. This is of particular interest due to the fact that water is used in huge amounts in the manufacturing process, when growing fibres for the cloth, when dyeing and washing it and in other related processes, and therefore especially important to address because of the increasing water crises all over the world – both in frequency and in size. LÄS MER

 4. 4. En utvärdering av participation i förändringsarbete : Kvalitetsutveckling och processorientering inom vårdkedjan i Höglandsregionen, Jönköpings läns landsting

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anette Erlandsson; [2001]
  Nyckelord :Change; process orientation; continuous improvement; learning; interorganisational collaboration; control; communication; activness; human consideration;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att utvärdera participation i ett förändringsarbete inom hälso- och sjukvården, i ett projekt för kvalitetsutveckling och processorientering inom vårdkedjan i Höglandsområdet, Jönköpings läns landsting. Den övergripande målsättningen med projektet var att utveckla ett processorienterat och därigenom mer helhetsorienterat vårdsystem, för att uppnå bättre kvalitet för äldre vårdtagare, som ofta har behov av behandling vid olika enheter i vårdkedjan. LÄS MER