Sökning: "Interorganisational collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Interorganisational collaboration.

 1. 1. The perceived role of trust as one of the factors enabling interorganisational collaboration: A case study of Partnership Skåne

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emily Corcoran; Andrew Poole; [2018]
  Nyckelord :Interorganisational collaboration; Interorganisational trust; Complexity;

  Sammanfattning : Using migration as an example of a complex social challenge this thesis principally asked how those working in a complex interorganisational collaboration perceived the role of interorganisational trust as one of the relevant enabling factors. A qualitative case study approach was employed focusing on Partnership Skåne, a social innovation addressing migration in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Förväntningar på fördelar med projektsamarbeten : En fallstudie i utvecklingssamarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig projektägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emma Jakobsson; Linnéa Myhrman; [2017]
  Nyckelord :Interorganisational cooperation; Project cooperation; Triple Helix; Soft values; Advantages; Interorganisatoriskt samarbete; Projektsamarbete; Triple Helix; Mjuka värden; Fördelar;

  Sammanfattning : Offentlig projektägande är ett sätt att öka takten på miljöinnovationer och bidrar förutom till ett hållbarare samhälle även med tillväxt. Projektsamarbeten mellan näringsliv, offentlig aktör och högskola faller inom modellen Triple Helix och anses vara en effektiv form av samverkan där satsade resurser kan ge större avkastning. LÄS MER

 3. 3. Hur strukturerar ett textilföretag sitt vattenarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Simon Iaffa Nylén; [2016]
  Nyckelord :Water management; Textile industry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study I intend to examine how textile companies address water in its operations. This is of particular interest due to the fact that water is used in huge amounts in the manufacturing process, when growing fibres for the cloth, when dyeing and washing it and in other related processes, and therefore especially important to address because of the increasing water crises all over the world – both in frequency and in size. LÄS MER

 4. 4. Lean from an interorganisational perspective : a study of five different interfaces

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Hassel; Malin Modie; [2010]
  Nyckelord :lean; supplier relationship; partnership; lean supply chain; effectiveness;

  Sammanfattning : Background: Lean has had a great influence on how companies work today, and both academics and practitioners have admitted its link with superior performance and the ability to create competitive advantage. There is however a widespread confusion of what lean really is and the absence of a clear definition has been highlighted by many researchers within the field. LÄS MER

 5. 5. Interorganisatoriska Samarbeten : Struktur och Styrning för Lärande och Kunskapsspridning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Per Thorgren; Johan Wennerström; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; Organisationsstruktur; Styrning; Lärande; Kunskapsspridning; Interorganisatoriska samarbeten; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med den fokusering på kärnkompetenser som idag råder krävs det att organisationer besitter en god samarbetsförmåga. För att denna förmåga skall kunna utvecklas krävs det att det finns förutsättningar för lärande och kunskapsspridning i gränssnittet mellan organisationerna. LÄS MER