Sökning: "Interorganizational Relations"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Interorganizational Relations.

 1. 1. Outsourcing av ekonomifunktionen i små företag

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Mattias Sjödin; [2018]
  Nyckelord :outsourcing; interorganizational relations; finance function; key areas; outsourcing; interorganisatoriska relationer; ekonomifunktion; nyckelområden;

  Sammanfattning : Den hårdnande konkurrensen mellan företag och jakten efter kostnadsbesparingar har fått vissa företag att outsourca sina stödfunktioner vilket kan vara hela eller delar av ekonomifunktionen. Av mindre företag i Sverige outsourcar cirka ett av tre och andelen är i stigande enligt Exido(2007). LÄS MER

 2. 2. Inter-organizational collaboration between university-linked innovation organizations - A case study of Drivhuset and STORM

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Vicentia Nortey; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; Inter-organizational collaboration; Interorganizational relations; Innovation; Pre-incubators; Sustainability; Entrepreneurship; Resource dependency;

  Sammanfattning : The role of continuous innovation is imperative to creating and maintaining sustainable communities. The role of collaboration is also imperative to creating and maintaining sustainable communities. LÄS MER

 3. 3. Förväntningar på fördelar med projektsamarbeten : En fallstudie i utvecklingssamarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig projektägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emma Jakobsson; Linnéa Myhrman; [2017]
  Nyckelord :Interorganisational cooperation; Project cooperation; Triple Helix; Soft values; Advantages; Interorganisatoriskt samarbete; Projektsamarbete; Triple Helix; Mjuka värden; Fördelar;

  Sammanfattning : Offentlig projektägande är ett sätt att öka takten på miljöinnovationer och bidrar förutom till ett hållbarare samhälle även med tillväxt. Projektsamarbeten mellan näringsliv, offentlig aktör och högskola faller inom modellen Triple Helix och anses vara en effektiv form av samverkan där satsade resurser kan ge större avkastning. LÄS MER

 4. 4. Collaboration in Interorganizational Relations : A Conceptual Study of Collaboration

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Gregory Gittus; Anete Lazdina; [2017]
  Nyckelord :Collaboration; Interorganizational Relations; Typology; Conceptual Study;

  Sammanfattning : Background: Nowadays, organizations deal with many challenges in their external environment due to globalization, rapid technological advancement and increasing demand expectations. One way to face these challenges is by collaborating with other organizations. LÄS MER

 5. 5. Valfrihetens baksida - Hur styrs kvasimarknader? : En studie av Stockholm stads gymnasie- och hemtjänstmarknad

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mathias Andersson; Pär Björnson; [2016]
  Nyckelord :New Public Management; Public Governance; Quasimarket; Interorganizational Relations; Management Control; Transaction Cost Economics; New Public Management; Offentlig styrning; Kvasimarknad; Interorganisato¬riska relationer; Ekonomistyrning; Transaktionskostnadsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bakgrund: Under de senaste 20 åren har svensk offentlig sektor präglats av konkurrensprövning genom privatisering av tidigare offentlig sektor. Det skapar en ny marknad där privata och offentliga aktörer skall samverka under statlig samordning och övervakning. LÄS MER